Pošlji razglednico - X

Vaše ime:
Vaš elektronski naslov:
Ime naslovnika:
Elektronski naslov naslovnika:
Vaše sporočilo:

* Nova stalna razstava- Po sledeh Merkurja: Idrija-Almaden

Namen razstave: področje tehniške dediščine, povezano predvsem z delovanjem Rudnika živega srebra, je eno nosilnih področij delovanja Mestnega muzeja Idrija. Dediščino živega srebra od leta 2012 na Unesco Seznamu svetovne dediščine predstavljata Idrija in Almadén. S predstavitvijo te dediščine na novi, konceptualno naravnani razstavi, želimo domačo in mednarodno strokovno in laično javnost seznaniti z dediščino živega srebra, njeno vlogo in pomenom za svetovno zgodovino, saj jo umeščamo v globalne okvire in izpostavljamo njene vplive na današnjo podobo sveta. Z muzejsko interpretacijo želimo izpostaviti tudi področja, ki z muzeološkega vidika doslej še niso bila obravnavana, zlasti področje metalurgije živega srebra in posledice pridobivanja in rabe.

Vsebina razstave: izhodišče razstave temelji na Dediščini živega srebra, ki jo s primerjavo rudnikov živega srebra v Idriji in Almadénu ter izpostavljanjem podobnosti, zgodovinskih, trgovskih in industrijskih (tehnoloških, tehničnih) povezav ter razlik med njima, na razstavi predstavljamo v štirih glavnih tematskih sklopih:

-  1. sklop SKRIVNOSTI ŽIVEGA SREBRA nas seznani s prisotnostjo živega srebra na Zemlji, prostorsko umesti območji Idrije in Almadéna na zemljevid sveta ter predstavi njuno pestro geološko zgradbo in značilnosti obeh rudišč; spoznamo tudi fizikalno-kemijske lastnosti in posebnosti živega srebra ter namene njegove rabe v preteklosti. Ob tem ne zaobidemo simbolnih razsežnosti živega srebra v mitologiji, astrologiji in alkimiji.

-  2. sklop ZGODOVINSKE VEZI predstavlja zgodovino Idrije in Almadéna ter začetke povezovanj med rudnikoma, ki so v več sto letih sooblikovale kulturo živega srebra na več celinah in vplivale na dinamiko globalnih zgodovinskih procesov. Poseben poudarek je namenjen tudi življenju rudarjev in družbenim posebnostim Idrije in Almadéna.

-  3. sklop PRETOK ZNANJ IN DOBRIN je namenjen predstavitvi industrije in tehnologij pridobivanja živega srebra ter izjemne (ohranjene) tehniške dediščine, s poudarkom na žgalništvu in topilništvu. Podrobneje želimo prikazati načine uporabe živega srebra v preteklosti in danes, še posebej t. i. amalgamski postopek, ki doslej muzeološko še ni bil predstavljen. Razstava prikazuje tudi izmenjavo dobrin med Starim in Novim svetom - živo srebro za srebro in zlato, ki je od novega veka dalje pomembno vplivala na gospodarsko in politično zgodovino sveta. 

-  4. sklop DEDIŠČINA ŽIVEGA SREBRA se navezuje na sedanjost: predstavlja usodi rudarskih mest in rudnikov v Idriji in Almadénu po zaprtju, usmerjanje v raziskovalne dejavnosti (ekologija, medicina dela) in prizadevanja za ohranitev te dediščine, pred leti vpisane na UNESCO Seznam. Drugi pomen naslova zadnjega vsebinskega sklopa se nanaša na posledice in vplive večstoletnega rudarjenja z živim srebrom in njegove rabe na okolje in človeka.

Sporočilo razstave: 

Osrednje sporočilo razstave smo želeli zaobjeti v eni sami povedi, ki jo sestavljajo naslovi štirih nosilnih tem: Iz SKRIVNOSTI ŽIVEGA SREBRAso tekom stoletij nastale ZGODOVINSKE VEZI, ki so s PRETOKOM ZNANJ IN DOBRIN preobrazile svet in zaokrožile DEDIŠČINO ŽIVEGA SREBRA. 
Peti prostor – MERKURIUM je bolj odprt in prehoden, namenjen je različnim programskim vsebinam, eksperimentom in multimedijskemu kotičku. 

Zaradi zahtevnosti téme, obsega vsebin in plastičnosti predstavitve je razstava zasnovana večnivojsko. Pri oblikovanju smo skušali upoštevati sodobna načela interaktivnosti, ki različnim profilom obiskovalcev omogočajo ne le pasivno vlogo opazovalcev, temveč lahko le-ti prevzamejo tudi vlogo aktivnih raziskovalcev.

Par zanimivosti in novosti, ki jih prinaša razstava:
-  odkriva, kdaj se je živo srebro pojavilo na Zemlji in zakaj je tako izjemno;
-  dediščino živega srebra umešča v globalne okvire;
-  slovenski javnosti približa skoraj neznani Almadén v Španiji;
-  predstavlja temo metalurgije in izmenjave znanj med Idrijo in Almadénom;
-  razkriva skrivnost postopka amalgamiranja, za namene katerega je bilo porabljene skoraj polovica vsega pridobljenega živega srebra na svetu in izpostavlja ciljni namen postopka: izbrane španske srebrnike od 16. do 18. stoletja;
-  navaja pravi alkimistični recept iz 18. stoletja, katerega ključna sestavina je bilo prav idrijsko živo srebro;
-  opozarja na nevarnosti živega srebra in prisotnost le-tega v vsakdanjih gospodinjstvih.

Organizacija razstave: Mestni muzej Idrija, zanj Ivana Leskovec
Vsebinska zasnova in izbor gradiva: Marija Terpin Mlinar
Oblikovanje in ilustracije: Irena Gubanc in Mateja Škofič, Ljubljana
Tehnična izvedba:RPS d.o.o., Ljubljana, Monter instalacije d.o.o., Idrija
Pri razstavi so sodelovali številni strokovni in tehnični sodelavci, za kar se jim najlepše zahvaljujemo!
Postavitev razstave sta podprla: Občina Idrija in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Kontakt

TIC Idrija, Mestni trg 2

tel: +386 (0)5 37 43 916
e-mail: tic@visit-idrija.si

delovni čas

ČET
PET
SOB
17 / 31 °C
21 / 31 °C
20 / 32 °C

Facebook

PRIJAVA NA E-NOVIČKE

Če vas zanima kaj se v Idriji dogaja, se prijavite na naše novičke.


GeoparkObčina Idrija Geopark