Pošlji razglednico - X

Vaše ime:
Vaš elektronski naslov:
Ime naslovnika:
Elektronski naslov naslovnika:
Vaše sporočilo:

* Pozitivna ocena (Green Card) za UNESCO Globalni Geopark Idrija


Štiriletno obdobje delovanja UNESCO Globalnega Geoparka Idrija je bilo na zasedanju Sveta globalnih geoparkov septembra 2017 ocenjeno s t.i. zelenim kartonom (Green Card), kar pomeni nadaljnje 4-letno sodelovanje v svetovni mreži UNESCO Geoparkov, saj ocena izraža vsestranski napredek, med drugim na področju ustreznosti management stukture, stabilnega financiranja, mednarodnega in lokalnega povezovanja ter ustreznosti geo-interpretacije.

V svetovno mrežo UNESCO Geoparkov je bilo sprejetih enajst novih geoparkov, štirje so bili zavrnjeni, zelen karton (pozitivno oceno) je prejelo triindvajset geoparkov in rumen karton (ponovno ocenjevanje čez 2 leti) dvanajst geoparkov v mreži. 

Pravila programa UNESCO Globalnih Geoparkov določajo, da se vsaka štiri leta v geoparkih izvede ponovno ocenjevanje, med katerim se preveri, koliko so v tem obdobju okrepili svoje delovanje, pritegnili nove partnerje, izboljšali upravljanje geoparka, njegovo promocijo in prepoznavnost, razvili geoturizem in blagovno znamko. Ocenjevanje Geoparka Idrija je potekalo med 17. in 19. junijem 2017, ko sta ga obiskala ocenjevalca, določena s strani programa IGGP pri UNESCU. 

Svet globalnih geoparkov ob podaljšanju statusa navaja tudi določena priporočila za nadaljnji razvoj geoparkov. Geoparku Idrija so priporočili razvoj več »geopark produktov«, pri čemer pa Geopark Idrija v sodelovanju z lokalnimi ponudniki že oblikuje pilotne geoprodukte, ki bodo osnova za razvoj kolektivne blagovne znamke. V novem centru za obiskovalce geoparka (»visitors centre«) je priporočen večji poudarek na priložnostih geoturizma, izobraževalnih informacijah in promociji partnerjev geoparka. Predlagali so osnovanje strateškega načrta za trajnostni razvoj skupaj s partnerji in lokalno skupnostjo, z okrepitvijo promocijskih aktivnosti. Poročilo Sveta bo sicer obravnavano na naslednji seji izvršilnega odbora UNESCO, ki bo predlagane odločitve in priporočila tudi potrdil.

UNESCO Globalni Geopark Idrija je že vse od svoje ustanovitve močno vpet v mednarodno sodelovanje in je aktiven udeleženec na evropskih in svetovnih konferencah oz. dogodkih.  Je vodilni partner projekta Danube Geotour, v sklopu katerega sodeluje 11 projektnih partnerjev z območja Podonavja, glavni rezultat pa bo skupna, unikatna Podonavska geopot. 

Aprila 2017 je UNESCO Globalni Geopark Idrija v sodelovanju oziroma ob podpori UNESCO Regionalnega urada za znanost in kulturo iz Benetk, v Idriji organiziral delavnico »Workshop of Global Geoparks in South-Eastern Europe«, ki je bila namenjena promociji UNESCO globalnih geoparkov na področju JV Evrope. Geopark sodeluje tudi v projektu ESTEAM (Izboljšanje učnih metod s povezovanjem šol, strokovnjakov in geoparkov v kombinaciji z aktivnostmi na prostem in IKT tehnologijami), ki ga sofinancira Erasmus+ Program Evropske unije.


Kontakt

TIC Idrija, Mestni trg 2

tel: +386 (0)5 37 43 916
e-mail: tic@visit-idrija.si

delovni čas

ČET
PET
SOB
17 / 31 °C
21 / 31 °C
20 / 32 °C

Facebook

PRIJAVA NA E-NOVIČKE

Če vas zanima kaj se v Idriji dogaja, se prijavite na naše novičke.


GeoparkObčina Idrija Geopark