Pošlji razglednico - X

Vaše ime:
Vaš elektronski naslov:
Ime naslovnika:
Elektronski naslov naslovnika:
Vaše sporočilo:

* Idrija ena od vodilnih destinacij po novi strategiji razvoja turizma Slovenije


V Ljubljani se je na povabilo Slovenske turistične organizacije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo januarja prvič sestal Svet županov vodilnih destinacij slovenskega turizma. Svet je nastal za obdobje Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 s ciljem krepitve povezav med krovno in lokalno ravnjo ter za učinkovito upravljanje slovenskih turističnih destinacij. Kot član Sveta županov in župan ene od vodilnih destinacij slovenskega turizma se je delovnega srečanja udeležil tudi idrijski župan Bojan Sever. O viziji razvoja tega področja in pričakovanjih, da se bodo občine – vodilne destinacije slovenskega turizma – vanj aktivno vključile, je županom spregovoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek s sodelavci in direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak, pozdravil pa jih je tudi gostitelj srečanja, ljubljanski župan Zoran Janković.

Prisotni so se strinjali, da je v luči pričakovane nadaljnje rasti vse bolj pomemben aktivni razvoj produktov, upravljanje turističnih tokov, dobro organiziran javni prevoz, skrb za odlično izkušnjo obiskovalcev, ob tem pa usklajena in učinkovita vpetost turizma v celoten razvoj lokalne skupnosti. Prav tako so izpostavili velik pomen sodelovanja vseh ključnih deležnikov za doseganje skupnega cilja, to je znatno višjega priliva iz naslova izvoza potovanj.

Slovenski turizem je, kot je opredelila nova Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, pred jasnim ciljem: pospešiti strategijo visoke vrednosti za 4 milijarde evrov iz naslova izvoza potovanj do leta 2021, z vizijo Slovenije kot destinacije za 5-zvezdična doživetja.

Ukrepi na vladni ravni so v strategiji opredeljeni v okviru ene od šestih politik. V ukrepu »Makro destinacije in produkti« je vzpostavljen model makro destinacij, ki predstavlja platformo za organizacijsko in trženjsko optimizacijo slovenskega turizma. STO je v drugi polovici 2017 že vzpostavila tesno povezavo z vsemi vodilnimi destinacijami, preko koordinacije štirih produktno-izkustvenih makro destinacij: Alpska Slovenija, Mediteranska & Kraška Slovenija, Termalna Panonska Slovenija in Osrednja Slovenija & Ljubljana.

V okviru tega ukrepa so se na povabilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenske turistične organizacije v funkciji Sveta vodilnih destinacij slovenskega turizma prvič srečali župani in županje 47 občin, ki so v novi strategiji opredeljene kot vodilne destinacije, med njimi je tudi idrijska občina. Strategija je opredelila 34 vodilnih destinacij, ki skupaj predstavljajo 97,8 odstotkov vseh prenočitev v Sloveniji, hkrati pa model spodbuja razvojno in trženjsko vključevanje tudi manjših destinacij.

Prvo srečanje Sveta županov turističnih destinacij in razprava na njem sta pokazala, da je ob pričakovani nadaljnji rasti v slovenskem turizmu in v luči doseganja osrednjega cilja znatnega povečanja prilivov iz naslova izvoza potovanj vse bolj pomemben aktivni razvoj turističnih produktov, še posebej trajnostnih produktov z višjo dodano vrednostjo, upravljanje turističnih tokov, dobro organiziran javni prevoz, skrb za odlično in individualno izkušnjo obiskovalcev, ob tem pa usklajena in učinkovita vpetost turizma v celoten razvoj lokalne skupnosti. Prisotni so enotni o veliki vlogi sodelovanja in usklajenega delovanja vseh ključnih akterjev v slovenskem turizmu, med njimi tudi občin.

Kontakt

TIC Idrija, Mestni trg 2

tel: +386 (0)5 37 43 916
e-mail: tic@visit-idrija.si

delovni čas

ČET
PET
SOB
17 / 31 °C
21 / 31 °C
20 / 32 °C

Facebook

PRIJAVA NA E-NOVIČKE

Če vas zanima kaj se v Idriji dogaja, se prijavite na naše novičke.


GeoparkObčina Idrija Geopark