Pošlji razglednico - X

Vaše ime:
Vaš elektronski naslov:
Ime naslovnika:
Elektronski naslov naslovnika:
Vaše sporočilo:

* Trend naraščanja števila nočitev v občini Idrija zabeležili tudi v letu 2017

Hostel Idrija v letu 2017 zabeležil 38,4 % več nočitev v primerjavi z letom 2016.

Slovenski turizem je v letu 2017 zabeležil rekordne številke, Statistični urad Republike Slovenije (SURS) navaja, da so 2017 v turističnih nastanitvenih objektih našteli za 13 % več turističnih prihodov in 11 % več prenočitev turistov kot v istem obdobju leta 2016. 

Po podatkih o nočitvah v idrijski občini, ki jih sporočajo ponudniki namestitev, so tudi na Idrijskem v letu 2017 zabeležili rast števila nočitev v primerjavi z letom poprej (2016). V tej statistiki so, za razliko od podatkov SURS-a, zajeti tudi turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči. V Centru za idrijsko dediščino so optimistični, saj po podatkih število nočitev, kljub nezadovoljstvu nekaterih ponudnikov, v občini Idrija počasi, a vztrajno narašča (za 85 % od leta 2011 oz. 10,93 % v povprečju na leto). V letu 2017 je bilo zabeleženo 19.107 nočitev, kar v primerjavi z 2016 pomeni 7,88 % povečanje (17.711). Največ, skoraj 55 % nočitev, so ustvarili slovenski turisti, od tujih so prevladovali Nemci, sledijo jim Italijani, Francozi in Hrvati. 

Zanimiv je podatek iz Hostla Idrija, s katerim upravlja Center za idrijsko dediščino, kjer so v letu 2017 zabeležili 38,4 % več nočitev v primerjavi z letom 2016. 

Podatki o nočitvah pa (žal) niso popolni, saj nekateri ponudniki ne poročajo redno o zasedenosti svojih kapacitet, nekateri pa teh podatkov Centru za idrijsko dediščino, kljub večkratnim pozivom sploh ne oddajo. Od 1. decembra 2017 so z vzpostavitvijo Registra nastanitvenih obratov lahko poročali podatke o gostih, prenočitvah in turistični taksi vršili preko spletne aplikacije (eTurizem), od 1. marca 2018 pa bo poročanje preko aplikacije obvezno. Tako bodo zakonsko predpisane podatke, vezane na prenočevanje gostov, ponudniki poročali le enkrat, v aplikacijo/servis eTurizem, in ne več posebej Policiji, SURS in Občini, s čimer naj bi postal pregled nad dejanskimi nočitvami bolj učinkovit. 

Občina Idrija je v lanskem letu 2017 prejela večji prihodek od turistične takse in sicer gre za 14 % povišanje v primerjavi z letom 2016. Kljub vsemu ni pričakovati, da bo glede na majhno število kapacitet na Idrijskem število prenočitev iz leta v leto skokovito naraščalo. V občini namreč ni ustreznih (večjih) prenočitvenih kapacitet, ki bi omogočile prenočitev večjih skupin. Za organizirane skupine turistov je namreč pomembno, da lahko vsi gostje prespijo na enem mestu. Prav iz tega naslova Idrijska destinacija precej izgublja, saj organizatorji turističnih potovanj/izletov raje izberejo bližnje destinacije, ki to možnost nudijo. Če bi na Idrijskem imeli takšen objekt (ali več) in bi lastniki aktivno tržili svoje kapacitete, bi število nočitev zagotovo naraščalo hitreje. 

Statistika kaže, da se delež tujih gostov na Idrijskem konstantno povečuje, pri tem pa prevladujejo predvsem individualni obiskovalci, ki se jih doseže z načrtno promocijo na tujih trgih. 

Zaradi neobstoja incoming turistične agencije, ki bi tržila programe z bogato turistično ponudbo na Idrijskem, je Center za idrijsko dediščino v sredini leta 2014 pridobil licenco za organizacijo in prodajo turističnih aranžmajev. Od leta 2015 dalje tako Center vključuje različne ponudnike v skupne turistične pakete trženja storitev. Z večino ponudnikov so uspeli vzpostaviti sodelovanje in jih povezati v skupno ponudbo. Z najpomembnejšimi ponudniki na Idrijskem pa se je, kljub vztrajni večletni pobudi po vzpostavitvi sodelovanja, to realiziralo šele v sredini leta 2017. Pogoji za sodelovanje določenih ponudnikov pa žal pogosto ne dopuščajo, da bi Center za idrijsko dediščino lahko pripravil več tržno/cenovno privlačnih ponudb. 

Mestni muzej Idrija je po njihovih podatkih edini večji ponudnik, ki mu je obisk v letu 2017 upadel (za 5,28 %), v zadnjih letih pa mu obisk niha, medtem ko se obisk v Antonijevem rovu v zadnjih letih konstantno povečuje in približuje številki iz leta 2004 (20.000 obiskovalcev). V primerjavi z 2016 se je obisk Antonijevega rova v letu 2017 povečal za 11,78 %)

Na Centru za idrijsko dediščino so pripravili številne izlete/turistične aranžmaje za organizirane skupine z različnimi interesi (s poudarkom na glavnih produktih turistične destinacije Idrija: UNESCO dediščina, UNESCO Globalni Geopark Idrija, idrijska čipka (in kultura), idrijska kulinarika in prireditve, ki jih promovira in trži, kar se kaže tudi v porastu števila obiska organiziranih skupin preko Turističnega informacijskega centra, ki deluje v okviru Centra za idrijsko dediščino. 

V letu 2017 je bilo izvedenih 59 turističnih aranžmajev s 1649 izletniki, večinoma z lokalnim vodenjem. Iz naslova realiziranih turističnih programov so se prihodki povečali za 27 % v primerjavi z letom 2016. 

Največ skupin je povpraševalo po ogledu Antonijevega rova, Topilnice Hg ter Mestnega muzeja Idrija, po večini v kombinaciji z lokalnim vodenjem. Povečalo se je povpraševanje po različnih degustacijah domačih specialitet in delavnicah priprave žlikrofov, ki jih TIC Idrija ponuja v sodelovanju z različnimi gostinskimi ponudniki. 

V letu 2018 bo Center za idrijsko dediščino turistične aranžmaje s ponudbo zainteresiranih ponudnikov, s katerimi bo dosegel ustrezen kompromis, začel tudi intenzivneje tržiti. 

Prihodnost je v povezovanju tistih, ki vidijo v tem priložnost in se zavedajo, da je treba nadgrajevati svojo ponudbo in se prilagajati trgu (urniki, cene, ...). S povezovanjem in skupnim delovanjem ponudnikov, ki si želijo večjega obiska, si lahko na Idrijskem obetajo tudi večji letni porast obiskovalcev.


  

Kontakt

TIC Idrija, Mestni trg 2

tel: +386 (0)5 37 43 916
e-mail: tic@visit-idrija.si

delovni čas

ČET
PET
SOB
17 / 31 °C
21 / 31 °C
20 / 32 °C

Facebook

PRIJAVA NA E-NOVIČKE

Če vas zanima kaj se v Idriji dogaja, se prijavite na naše novičke.


GeoparkObčina Idrija Geopark