Pošlji razglednico - X

Vaše ime:
Vaš elektronski naslov:
Ime naslovnika:
Elektronski naslov naslovnika:
Vaše sporočilo:

* Inovativna strategija trajnostnega razvoja Občine Idrija

Namen Inovativne strategije trajnostnega razvoja Občine Idrija je zagotovitev ključnih strateških smernic občinski upravi in vsem razvojnim akterjem v občini, ki skušajo smiselno povezati dosedanja razvojna prizadevanja, programe in projekte v sklenjeno in medsebojno povezano celoto, s ciljem zagotavljanja učinkovitega trajnostnega razvoja in vključevanja vseh razpoložljivih razvojnih potencialov. Poudarjena je vloga trajnostnega razvoja, ki teži k razvoju območja, upoštevaje omejitve in regeneracijske možnosti okolja.

Na tej podlagi je bila opredeljena vizija občine, in sicer:

»Občina Idrija bo občina s kakovostnim bivalnim okoljem, kjer se bo vsak občan počutil doma in vključen v življenje občine. Gradila bo na svoji kozmopolitski preteklosti in vrednotah, ki so se razvile v petstoletni tradiciji rudarjenja: inovativnosti, ustvarjalnosti, solidarnosti, znanju, medsebojni povezanosti in odprtosti v svet. Bo spodbudno okolje za uspeh in konstantno rast. Njen razvoj bo temeljil na načelih trajnosti, upoštevaje visoke okoljske standarde, ter na vključenosti in povezanosti celotnega območja občine. Bo občina z uspešnim visokotehnološkim gospodarstvom, razvijajočim se turizmom, občina prijaznih in zadovoljnih ljudi.«

Vizijo bo občina uresničevala s pomočjo petih razvojnih prioritet, kot so:

RAZVOJNA PRIORITETA: Kakovostno bivalno okolje
RAZVOJNA PRIORITETA: Inovativno gospodarstvo
RAZVOJNA PRIORITETA: Infrastrukturne podlage razvoja
RAZVOJNA PRIORITETA: Vzajemna družba
RAZVOJNA PRIORITETA: Prepoznavnost in kohezivnost občine

Priprava strategije se je začela januarja 2009, osnutek je bil pripravljen avgusta 2010, 23. junija 2011 pa je strategijo na svoji 7. seji potrdil občinski svet. V letu 2016, na sredi izvajanja Inovativne strategije trajnostnega razvoja Občine Idrija 2011-2020, je Občina Idrija pričela z evalvacijo izvajanja in pripravo revidirane verzije, ki jo je na svoji 25. seji, 4. julija 2018 sprejel občinski svet. S tem je veljavnost strategije podaljšal do leta 2025.


Dokument 

Kontakt

TIC Idrija, Mestni trg 2

tel: +386 (0)5 37 43 916
e-mail: tic@visit-idrija.si

delovni čas

NED
PON
TOR
16 / 31 °C
17 / 33 °C
17 / 35 °C

Facebook

PRIJAVA NA E-NOVIČKE

Če vas zanima kaj se v Idriji dogaja, se prijavite na naše novičke.


GeoparkObčina Idrija Geopark