Pošlji razglednico - X

Vaše ime:
Vaš elektronski naslov:
Ime naslovnika:
Elektronski naslov naslovnika:
Vaše sporočilo:

* Odprt nov poziv za 5-zvezdična doživetja – za leto 2019

Slovenska turistična organizacija je 18. januarja 2019 objavila nov poziv za 5-zvezdična doživetja , ki se bodo tržila pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences.

Prvi rok za oddajo prijav v okviru Poziva 2019 je 15. marec 2019, drugi pa 20. september 2019.

Predmet »Poziva za 5-zvezdična doživetja« so obstoječa, nadgrajena ali nova 5-zvezdična doživetja, ki sledijo opredeljenemu konceptu, izpolnjujejo kriterije in z vključitvijo v izbrano zbirko doživetij prispevajo k pozicioniranju Slovenije v skladu z zastavljeno vizijo »Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja«.

Namen »Poziva za 5-zvezdična doživetja« je (1) spodbujanje razvoja, ustvarjalnosti, inventivnosti in inovativnosti s ciljem pospeševanja kakovosti in razvoja doživetij na podjetniški ravni, na ravni destinacij, združenj turističnih produktov oziroma ponudnikov, (2) krepitev produktov z dodano vrednostjo ter (3) identificiranje presežkov – kakovostnih, unikatnih, avtentičnih, inovativnih, dovršenih parcialnih in integralnih turističnih produktov ter s tem uspešnejše pozicioniranje in trženje slovenske turistične ponudbe na tujih trgih.

Potek in koncept Poziva za 5-zvezdična doživetja upravlja in koordinira STO.Sestavni del »Poziva za 5-zvezdična doživetja« so naslednje vsebine oziroma obrazci:

1. Pred-uvrstitveni kviz (10 vprašanj, na osnovi katerih prijavitelj lahko hitro oceni, ali ima njegovo doživetje možnost za sprejem v zbirko Slovenia Unique Experiences). 

Obrazec K02 – PREDUVRSTITVENI KVIZ 

2. Kriteriji, ki jih mora doživetje izpolnjevati, ki so razporejeni v 3 sklope: (1) 8 temeljnih vhodnih obveznih pogojev, (2) vsebinski kriteriji – 40 kriterijev, razporejenih v 10 vsebinskih sklopov, (3) 20 točk (zavez), ki jih prijavitelj zagotavlja s podpisom na prijavnici. 

Obrazec K03 – KRITERIJI 

3. Prijavnica. 

Obrazec K04 – PRIJAVNICA 

4. Opis doživetja in priloge (fotografije in video).

Obrazec K05 – OPIS DOŽIVETJA in PRILOGE 

5. Pravilnik

Priloga P02 – PRAVILNIK Katere vsebine bo prijavitelj moral ob prijavi oddati?

1. Samoocena s pojasnili prijavitelja po kriterijih. STO (s komisijo) bo po lastni presoji lahko zahtevala dodatna dokazila in pojasnila (izpolnjen obrazec K03 – KRITERIJI).

2. Izpolnjena prijavnica (K04 – PRIJAVNICA).

3. Izpolnjen obrazec za opis doživetja  (K05 – OPIS DOŽIVETJA IN PRILOGE, ki vključujejo do 3-minutni video – posnetek s telefonsko kamero, ki bo ponazoril celoten koncept doživetja,  v podporo lažjemu ocenjevanju doživetja s strani komisije, in 5 kakovostnih fotografij (za objavo), na osnovi jasnih smernic, kaj morajo vključevati. 

Vsa orodja v podporo »Pozivu za 5-zvezdična doživetja« se bodo letno revidirala in nadgrajevala.

Kako poteka oddaja dokumentov v okviru prijave?
Vse zgoraj navedene priloge se posredujejo do razpisanega roka odpiranja (najkasneje na dan odpiranja do 12.00), na unique@slovenia.info  (kot word priponke), fotografije in video vsebine pa v istem mailu preko povezave We transfer.


Pogosta vprašanja in odgovori

Redno zbiramo in objavljamo odgovore na pogosta vprašanja o Pozivu.

FAQ - pogosta vprašanja in odgovori 

Za vprašanja pišite na e-mail naslov unique@slovenia.info  ali pokličite na telefonsko številko 041 645 097. Kontaktna oseba na Slovenski turistični organizaciji: Miša Novak 

Kontakt

TIC Idrija, Mestni trg 2

tel: +386 (0)5 37 43 916
e-mail: tic@visit-idrija.si

delovni čas

ČET
PET
SOB
17 / 31 °C
21 / 31 °C
20 / 32 °C

Facebook

PRIJAVA NA E-NOVIČKE

Če vas zanima kaj se v Idriji dogaja, se prijavite na naše novičke.


GeoparkObčina Idrija Geopark