Pošlji razglednico - X

Vaše ime:
Vaš elektronski naslov:
Ime naslovnika:
Elektronski naslov naslovnika:
Vaše sporočilo:

Popolna zapora ceste IDRIJA–GODOVIČ-kako bo potekal promet od 23. 7. do 20. 8. 2018

Sreda, 18. julij 2018

Občinska uprava obvešča: 

Zaradi nujne zaščite brežin v Zali že od 12. 7. 2018 polovična, pozneje tudi popolna zapora ceste.

Vse uporabnike posebej opozarjajo, da bo na cesti Spodnja Idrija - Godovič v Zali zaradi del spremenjen prometni režim, ki se bo prilagajal izvedbi del. 
Od 12. 7. 2018 naprej bo izvajalec vzpostavil polovično zaporo, pozneje, predvidoma od 23. 7. 2018 naprej in predvidoma do 20. 8. 2018, pa bo izvajalec uvedel popolno zaporo ceste.
 


Da bi bili uporabniki državne ceste skozi Zalo kar najbolje obveščeni o prometnem režimu, ki bo uveden ob delih pri sanaciji brežin v Zali, je Direkcija RS za infrastrukturo poslala sporočilo za javnost, v katerem natančno pojasnjuje načrtovane posege, datume predvidenih polovičnih in popolnih zapor ter predvidene obvoze.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se bodo v četrtek, 12. 7. 2018, pričela pripravljalna dela za nujno sanacijo brežin na cesti Spodnja Idrija - Godovič v Zali (Jelični vrh), zaradi katerih bo spremenjen prometni režim, potrebne bodo tudi delne in popolne zapore ceste. Direkcija RS za infrastrukturo je izvajalcu izdala dovoljenje, da od 12. 7. 2018 uvede polovično zaporo ceste, pozneje bo potrebna tudi popolna zapora. Izvajalec je dolžan tri dni pred vzpostavitvijo polovične ali popolne zapore obvestiti javnost. Natančen datum popolne zapore ni znan, po trenutnih predvidevanjih bo to 23. 7. 2018. Vzpostavitev popolne zapored je odvisna od dinamike izvedbe del, zato gre zgolj za okvirni datum predvidene popolne zapore ceste. O vsakokratnem prometnem režimu bodo uporabniki obveščeni preko Prometno informacijskega centra za državne ceste.

Zaradi poslabšanja stanja brežin v Zali (Jelični vrh) na cesti Spodnja Idrija - Godovič – nedavno sta se zgodila dva elementarna dogodka, ko sta marca in maja letos skali padli na mimovozeči vozili – mora Direkcija RS za infrastrukturo nujno izvesti ukrepe za zavarovanje prometa.

Na podlagi projektnih rešitev in izdelane projektne dokumentacije bodo na najbolj nevarnem previsnem delu skale (v km 8, 460) vgrajeni podajno lovilni sistemi in sidrane ter viseče mreže. S tem bo vzpostavljeno začasno varovanje prometa na cesti, hkrati pa bo s to rešitvijo zavarovano tudi območje načrtovanega gradbišča – na tem mestu bo sicer zgrajena galerija. Približno dva kilometra naprej proti Idriji, od km 6, 500 do km 6, 950, pa bo izvedba podajno lovilnih sistemov in sidranih ter visečih mrež hkrati tudi končni ukrep zaščite.

Zaradi izjemno zahtevnega terena in priprave le-tega pred namestitvijo podajno lovilnih sistemov in mrež je potrebno brežino očistiti drevja ter odkrušenega kamenja in skal. To so tako imenovana pripravljalna dela, ki jih delavci alpinisti izvajajo predvsem ročno in na način, da kontrolirano položijo labilno kamenje in skale, ki nato pade na cesto, na kateri bodo namestili predhodno posekano drevje in grmovje in s tem zaščitili vozišče. Čiščenja brežin ni mogoče izvesti drugače, zato je za obe lokaciji predvidena popolna zapora ceste. Glede na velikost območja in oceno zahtevnosti čiščenja (količino materiala) ter ob predpostavki, da ne bo nepredvidenega krušenja večjih skal, ki bi ob padcu poškodovale vozišče, se predvideva, da bo za izvedbo pripravljalnih del potreben čas od 23. 7. 2018 do 20. 8. 2018. Takšno časovno okno je ocenjeno upoštevajoč možne ovire pri izvedbi. V primeru ugodnega poteka del in brez poškodb vozišča je sicer predvideno, da bi lahko po 14 dneh (po načrtih bi bilo to 6. 8. 2018) sprostili izmenično enosmerni promet v nočnem času od 22. ure do 5. ure zjutraj, ko ne bo možno izvajati del na brežini in ko bodo večji elementi z brežine že odstranjeni.

Na material na brežini vplivajo klimatski dejavniki in od časa pregleda brežine do priprave dokumentacije se lahko stanje tudi spreminja, zato pred izvedbo del ni možno natančno podati podatka, koliko materiala na brežini je nestabilnega in v kakšno globino oziroma kakšno velikost skale bo potrebno zvaliti po brežini (katere pa bodo dodatno fiksirane) – podana je zgolj strokovna ocena na osnovi ogledov neočiščenega terena. Ravno tako na že očiščeno območje vplivajo padavine, kar pomeni, da se v primeru močnejšega dežja in posledično nanosov materiala lahko zgodi, da bo še vedno potrebna popolna zapora tudi v nočnem času.

Ker gre za pomembno cestno povezavo, Direkcija RS za infrastrukturo od izvajalca del zahteva, da se pripravljalna dela izvajajo praktično ves svetli del dneva, da bo popolna zapora ceste kar se da hitro nadomeščena s polovično zaporo. Ostala dela mora namreč izvajalec izvesti tako, da je možen enosmerno izmeničen promet. V času, ko obstaja tveganje za promet ali ko je to potrebno zaradi manevrskega prostora, na primer za dvigovanje mrež in podajno lovilnih ograj, pa bo izvajalec izvedel krajše 30 minutne zapore. Ta dela bodo predvidoma trajala 80 dni.


KAKO BO POTEKAL PROMET

OBVOZ

V času popolne zapore bo možen obvoz po naslednjih državnih cestah:

Za ves promet (tudi avtobusi) nad skupno maso 7,5 ton je predviden potek obvoza Logatec- Nova Gorica - Tolmin - Idrija.

Za vsa vozila do skupne mase 7,5 ton (osebna vozila, kombinirana vozila in lažja tovorna vozila) pa je predviden potek obvoza Logatec - Žiri - Govejk - Marof - Spodnja Idrija.

Samo za potrebe dovoza materiala v Idrijo in odvoza izdelkov iz Idrije in v/iz Cerknega (ne za tranzitni promet!) pa bo pod posebnimi pogoji dovoljena uporaba obvoza čez Kladje tudi za težek tovorni promet, kje je sedaj vzpostavljena omejitev za tovorni promet skupne mase nad 7,5 ton. Sedanja ureditev prometa na cesti R2-210/1112 Trebija - Sovodenj - Cerkno (čez Kladje) ter 1114 Cerkno - Želin je urejena na način, da na navedenih odsekih ceste velja prepoved vožnje za vlačilce ter je dovoljena osna obremenitev 8 ton. Na navedenih odsekih ceste se bo promet odvijal na sledeč način:

- v smeri Trebija - Sovodenj - Cerkno - Želin se dovoli promet tovornih vozil, tudi vlačilcev, od 10. ure do 12. ure, pri čemer bo v tem času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa vozila skupne mase nad 7,5 ton, tudi za avtobuse (50 sedežni), in sicer od 9.30 do 12. 30;

- v smeri Želin – Cerkno - Sovodenj - Trebija se dovoli promet tovornih vozil, tudi vlačilcev, od 16.00 do 18.00, pri čemer bo v tem času veljala prepoved vožnje v nasprotni smeri za vsa vozila skupne mase nad 7,5 ton, tudi za avtobuse (50 sedežni), in sicer od 15.30 do 18.30.


PREVOZ Z AVTOBUSOM: obvestilo 


Direkcija RS za infrastrukturo posebej opozarja, da če prevozniki na tej trasi ne bodo dosledno upoštevali navedenega prometnega režima, lahko pride do zagozditve tovornih vozil, kar ima lahko za posledico več ur trajajoč zastoj. Zato je Direkcija RS za infrastrukturo tudi poslala obvestilo podjetjem, ki jih to neposredno zadeva, s prošnjo, da naj svoje prevoznike obvestijo o navedenem prometnem režimu in poskrbijo, da se bodo ti dosledno držali omejitev oziroma, da bodo tovorna vozila čakala na mestih, kjer je dovoljeno.


Informacije o veljavnem prometnem režimu, zaporah in obvozih bodo uporabnikom na voljo v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste (http://www.promet.si telefon 1970), so še zapisali v izjavi za javnost Direkcije RS za infrastrukturo.

Kontakt

TIC Idrija, Mestni trg 2

tel: +386 (0)5 37 43 916
e-mail: tic@visit-idrija.si

delovni čas

TOR
SRE
ČET
11 / 16 °C
13 / 21 °C
12 / 22 °C

Facebook

PRIJAVA NA E-NOVIČKE

Če vas zanima kaj se v Idriji dogaja, se prijavite na naše novičke.


GeoparkObčina Idrija Geopark