Pošlji razglednico - X

Vaše ime:
Vaš elektronski naslov:
Ime naslovnika:
Elektronski naslov naslovnika:
Vaše sporočilo:

RAZPIS za pridobitev pravice do uporabe znaka kolektivne blagovne znamke GEOPARK IDRIJA – IDRIJA IZBRANO

Sreda, 17. julij 2019

Na Zavodu za turizem Idrija tudi v letošnjem letu nadaljujemo z razvojem kolektivne blagovne znamke GEOPARK IDRIJA – IDRIJA IZBRANO (v nadaljevanju KBZ IDRIJA IZBRANO). 

Certifikat odličnosti IDRIJA IZBRANO pridobijo izdelki in storitve, ki ustrezajo visokim standardom kakovosti, vključujejo lokalno pridelane surovine in pripovedujejo o tradiciji, kulturi in načinu življenja ljudi, ki živijo na območju UNESCO Globalnega Geoparka Idrija. 

 

Glavni namen kolektivne blagovne znamke je: 
-povezati v blagovno verigo ponudnike različnih storitev v destinaciji,
-ustvariti dodano vrednost lokalnim produktom,
-ponuditi kakovostno storitev in težiti k splošnemu dvigu kakovosti proizvodov in storitev,
-povečati prepoznavanje visoke kakovosti pri potrošnikih,
-okrepiti sodelovanje Geoparka z lokalnimi ponudniki in tudi sodelovanje med ponudniki,
-izboljšati vidnost in prepoznavnost lokalnih produktov z območja Geoparka Idrija.

V nadaljevanju objavljamo razpis za pridobitev pravice do uporabe znaka kolektivne blagovne znamke IDRIJA IZBRANO.


Znak KBZ IDRIJA IZBRANO se uporablja za označevanje kakovosti na območju GEOPARKA IDRIJA za naslednje kategorije:

•rokodelske izdelke ter izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja
•pridelke in prehranske izdelke
•jedi in pijače postrežene na gostinski način
•prireditve 
•turistične programe in doživetja

V primeru ponudnikov izdelkov, ki ne izpolnjujejo pogoja registracije znotraj Geoparka Idrija, so pa registrirani v Sloveniji, lahko ti prijavijo svoje izdelke, če so ti izrazito vezani na dediščino Geoparka Idrija in izpolnjujejo ostala določila krovnega pravilnika KBZ IDRIJA IZBRANO.

Ocenjevanje, pridobitev pravice do uporabe KBZ Idrija izbrano in vse aktivnosti, ki so vključene v osnovni paket, so za prijavitelje v letošnjem brezplačne. 


Roki za prijavo pridelkov / izdelkov / jedi in pijač / prireditev / turističnih programov in doživetij v ocenjevanje za pridobitev pravice do uporabe znaka KBZ IDRIJA IZBRANO po posameznih kategorijah bodo naslednji:

•Rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja
Rok za oddajo prijave: 7. 10. 2019

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:

-izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na ocenjevanje prvič)
-podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano
-izpolnjen obrazec  za prijavo rokodelskih izdelkov  ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja
Datum ocenjevanja: 23. 10. 2019


•Pridelki in prehranski izdelki
Rok za oddajo prijave: 7. 10. 2019

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:
-izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na ocenjevanje prvič)
-podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano
-izpolnjen obrazec  za prijavo pridelkov in prehranskih izdelkov 

Datum ocenjevanja: 23. 10. 2019

•Jedi in pijače postrežene na gostinski način
Rok za oddajo prijave: 18. 10. 2019

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:
-izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na ocenjevanje prvič)
-podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano
-izpolnjen obrazec za prijavo jedi in pijač postreženih na gostinski način

Datum ocenjevanja: 6. 11. 2019


•Prireditve 

Rok za oddajo prijave: 15 dni pred predvidenim datumom prireditve

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:
-izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na ocenjevanje prvič)
-podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano
-izpolnjen za obrazec prijavo prireditev 

Datum ocenjevanja: na dan prireditve

•Turistični programi in doživetja
Rok za oddajo prijave: 16. 9. 2019

Obvezna dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti ob prijavi:
-izpolnjena Prijava za članstvo v Mreži ponudnikov Geoparka Idrija (oddajo ob prijavi tisti ponudniki, ki se prijavljajo na ocenjevanje prvič)
-podpisan osnutek pogodbe o uporabi KBZ Idrija izbrano
-izpolnjen obrazec za prijavo turističnih programov in doživetij 

Datum ocenjevanja: po predhodnem dogovoru s prijaviteljem


Več informacij in vso razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Geoparka Idrija, pod zavihkom »Idrija izbrano«, »Razpis 2019« ali na sedežu Zavoda za turizem Idrija. Za usmeritve pri razvoju produktov in pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije se lahko obrnete na e-naslov: urska.b-rupnik@geopark-idrija.si , masa.cibej@geopark-idrija.si   ali na tel. št 05 37 34 071 (Urška), 05 37 34 074 (Maša).


Razpisna dokumentacija je na voljo na spodnjih povezavah.

Prijava v mrežo ponudnikov

Osnutek pogodbe

Prijavnica - rokodelski izdelki

Prijavnica - prehranski izdelki, pridelki

Prijavnica - jedi in pijače

Prijavnica - prireditve

Prijavnica - turistični programi, doživetja

Osnovni paketi za ponudnika 


Izpolnjeno razpisno dokumentacijo, do zgoraj navedenih rokov za oddajo prijave, pošljite po pošti na naslov: Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija (pripis: za razpis) ali jo osebno dostavite na Zavod za turizem Idrija, Mestni trg 2. Kontakt

TIC Idrija, Mestni trg 2

tel: +386 (0)5 37 43 916
e-mail: tic@visit-idrija.si

delovni čas

NED
PON
TOR
20 / 32 °C
19 / 33 °C
19 / 33 °C

Facebook

PRIJAVA NA E-NOVIČKE

Če vas zanima kaj se v Idriji dogaja, se prijavite na naše novičke.


GeoparkObčina Idrija Geopark