Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green

Zelena shema slovenskega turizma je certifikacijska shema, ki pod znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko SLOVENIA GREEN zeleno delovanje tudi promovira. Nosilec Zelene sheme slovenskega turizma je Slovenska turistična organizacija. Ta podeljuje znak Slovenia Green Destination platinum, gold, silver in bronze.

l_194085_1

 

OSNOVNI PODATKI Površina 294 km2 Št. prebivalcev 12.000 Povprečna nadmorska višini 746m Gozda pokritost 79%

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma >>  


Ključni dokumenti

Priročnik za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN.pdf

Stategija trajnostne rasti slovenskega turizma.pdf

Etični kodeks v turizmu_TZS.pdf


Občinski načrt ZiR OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE BOLEZNI PRI LJUDJEH_september 2020.pdf

Turistična destinacija Idrija je k pridobivanju znaka Slovenia Green Destination pristopila v letu 2016, marca 2019 je bilo izvedeno ponovno ocenjevanje destinacije in Občina Idrija kot turistična destinacija je na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma ponovno prejela  znak Slovenia Green Destination Silver.  Trenutno se nahajamo v postopku ponovne presoje znaka.

ZELENA ZAVEZA_ OBČINA IDRIJA_2022.pdf

Trajnost je ključni dejavnik slovenskega turizma, kot tudi ključni dejavnik idrijskega turizma, zapisan v Strategiji razvoja turizma v Občini Idrija 2019 - 2023:


Idrija je zelena butična zakladnica dediščine svetovnih razsežnosti, ki zna povezati izročilo prejšnjih rodov z novo ustvarjalnostjo. V mestu obiskovalci širijo horizonte svojih znanj, v okolici pa se prepuščajo rekreaciji in miru v atraktivni in slikoviti, predvsem pa neokrnjeni naravi. 


 

Zavod za turizem kot upravljavec UNESCO globalnega geoparka Idrija in Krajinskega parka Zgornja Idrijca vrši tudi funkcijo ozaveščanja tako domačinov kot obiskovalcev do odgovornega in spoštljivega obnašanja v naravi. Skrbimo, da so doživetja, ki jih oblikujemo in promoviramo prijazna do narave in pristna za obiskovalca ter skrbimo za ohranjanje naše bogate dediščine.

Že v letu 2016 smo štartali z akcijo "Vzemi samo vtis, pusti le odtis", kjer Živa in Tonček opozarjata na pravila obnašanja v naravi v slovenskem in angleškem jeziku:

zivaintoncek

Za obnašanje v Krajinskem parku Zgornja Idrija imamo veljajo še posebna pravila obnašanja, na katera tudi vsako leto, ob začetku glavne turistične sezona, opozarjamo obiskovalce, prav tako pa imamo zanje, kot tudi za domačine, pripravljene Zelene napotke.

Idrija spada tudi med občine, ki je skupaj z ostalimi primorskimi občinami pristopila k zavezi za ukrepe proti podnebnim spremembam. S podpisom se je pet primorskih županov zavezalo za uvajanje sprememb, ki bodo vplivale pri doseganju energetskih in podnebnih sprememb EU. S tem so pristopili k evropskemu gibanju županov, ki želijo v svojih občinah zmanjšati emisije ogljikovega dioksida za vsaj 40 odstotkov.

Občina Idrija je tudi ena prvih občin, ki se je v lanskem letu zavezala, da v okviru javnih in internih prireditev ter dogodkov ne bo ponujala plastičnega pribora, niti pijače v plastenkah temveč nadomestne izdelke iz drugih materialov in ne nujno za enkratno uporabo. Klub idrijskih študentov je v sodelovanju z Zavodom za turizem izvedel nakup e-kozarcev, ki se od lanskega leta uporabljajo na vseh prireditvah, skupaj z ekološko embalažo za hrano. Praznik idrijskih žlikrofov pa je že od leta 2018 eden najbolj trajnostno naravnanih festivalov v Sloveniji.

Pristopna izjava plastika_OBČINA IDRIJA.pdf

infografika_zaveza-logo

 

Več o zavezi >>

Ozaveščanju in ohranjanju okolja sta se pridružila tudi Zavod za turizem Idrija in Center za upravljanje z dediščino živega srebra s podpisom zaveze, da bomo do konca leta 2022 iz svojega poslovanja izločili vso plastiko za enkratno uporabo. 

Ob tej priložnosti vabimo tudi občane, da se nam pridružite ter pripomorete k zmanjševanju uporabe plastike.


V Zeleno shemo slovenskega turizam lahko vstopijo tudi ponudniki nastanitev, turistične agencije in upravljalci naravne dediščine, ki lahko pridobijo znake Slovenia Green Accommodation, Slovenia Green Travel Agency, Slovenia Green Parks ali  Slovenia Green Attraction in tako skupaj s TDRP soustvarjajo trajnostni razvoj. 

Edini ponudnik nastanitev v Idriji, ki je prejemnik okoljskega znaka Zeleni ključ je trenutno Hotel Jožef, ki je tudi prejemnik znakov Green Accommodation in Green Cuisine.

logo_accommodation

logo_slovenia_green_cusine_800

KSG_evidenca spremljanje rabe virov - Hotel Jozef.pdf

Poraba vode Hotel Jožef.xlsx


POROČILA DESTINACIJE:

KRATKO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH

Analiza_anket 2021.pdf

Trajnostni dosezki 2021.pdf

Akcijski_nacrt_2019.pdf

Zelena_shema_2017.pdf

Zeleni DNK IDRIJA 2019.pdf