Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green

Zelena shema slovenskega turizma je certifikacijska shema, ki pod znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko SLOVENIA GREEN zeleno delovanje tudi promovira. Nosilec Zelene sheme slovenskega turizma je Slovenska turistična organizacija. Ta podeljuje znak Slovenia Green Destination platinum, gold, silver in bronze.

Več o zeleni shemi slovenskega turizma >>

Strategija slovenskega turizma 2022-2028 >>


Destinacija Idrija je z visoko oceno trajnosti po mednarodnih standardih GSTC v začetku leta 2019 prejela srebrni znak Slovenia Green Destination.

l_194085_1


Dokumenti Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST)

Pravilnik za pridobitev znaka Slovenia Green >>

Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green >>

Seznam znakov, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma >>

Destinacija Idrija - Slovenia Green Destination Silver

Vizija

Idrija je zelena butična zakladnica dediščine svetovnih razsežnosti, ki zna povezati izročilo prejšnjih rodov z novo ustvarjalnostjo. V mestu obiskovalci širijo horizonte svojih znanj, v okolici pa se prepuščajo rekreaciji in miru v atraktivni in slikoviti, predvsem pa neokrnjeni naravi.

Vizija je sestavljena iz več močnih in tržno usmerjenih ključnih elementov, ki sovpadajo z vizijo razvoja slovenskega turizma:

Zelena butična ...

 • Poudarek na slovenski zeleni izkušnji v vseh fazah potrošnikovega potovanja.
 • Visoka kakovost doživetij za obiskovalce.
 • Občutek butičnosti v času počitnikovanja v Sloveniji.

... globalna destinacija ...

 • Globalno prepoznavna turistična ponudba in doživetja.
 • Visoka vrednost tržne znamke – državne in turistične.

... za zahtevnega obiskovalca ...

 • Turisti z izbranim okusom – razpoznavnost edinstvenosti doživetij – zelena, aktivna, zdrava.
 • Zahtevnejši gostje, ki iščejo raznolike in zadovoljujoče izkušnje, drugačne od masovnega turizma in netrajnostnih konceptov.

... ki išče raznolika in aktivna doživetja ...

 • Raznolika doživetja: od pasivnega sproščanja, umirjenega raziskovanja, ogledovanja turističnih znamenitosti do aktivnih počitnic, adrenalinskih izzivov in premikanja osebnostnih meja.

... ki išče mir ...

 • Občutek notranjega miru in obujeno počitniško zadovoljstvo.
 • Poudarek na mirnem okolju – dih jemajoči razgledi, kulise, ohranjena narava in kulturne lepote, gorski vrhovi, jezera, reke, obala ipd.
 • Poudarek na varnem okolju.

... ki išče osebne koristi

 • S preživljanjem počitnic v Sloveniji obiskovalec občuti koristi na osebni ravni: zadovoljstvo, izpolnitev, samospoznanje, navdih, sprostitev, dobro počutje in učenje ter nova spoznanja.

1

Destinacija Idrija

je k pridobivanju znaka Slovenia Green Destination pristopila v letu 2016, marca 2019 je bilo izvedeno ponovno ocenjevanje destinacije in Občina Idrija kot turistična destinacija je na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma ponovno prejela  znak Slovenia Green Destination Silver. Trenutno se nahajamo v postopku ponovne presoje znaka.

Strateški dokumenti 

Strategija razvoja turizma Občine Idrija 2019-2023 >>

Upravljavski načrt Krajinski park Zgornja Idrijca >>

Inovativna strategija trajnostnega razvoja Občine Idrija >>

OPN Občine Idrija >>

Celostna prometna strategija Občine Idrija >>

Akcijski načrt za trajnostno energijo (SECAP) Občine Idrija 1. del >> in 2. del >>

Strategija Občine Idrija za mlade 2022-2026 >>

I. Destinacijski management

Program dela Zavod za turizem Idrija 2022-2023 >>

Zelena zaveza destinacije Idrija >>

Akcijski načrt ukrepov ZSST za nadaljnji trajnostni razvoj turizma v Občini Idrija >>

Spremljanje trajnostnih kazalnikov >>

Zelena doživetja - vodnik po zelenih zgodbah >>

Poročilo o trajnostnih dosežkih destinacije Idrija >>

II. Narava in pokrajina

 

III. Okolje in podnebje

IV. Ogljični odtis

V. Družbena klima

VI. Poslovanje turističnih podjetij