Zelena shema slovenskega turizma v Idriji

Zelena shema slovenskega turizma je certifikacijska shema, ki pod znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko SLOVENIA GREEN zeleno delovanje tudi promovira. Nosilec Zelene sheme slovenskega turizma je Slovenska turistična organizacija. Ta podeljuje znak Slovenia Green Destination platinum, gold, silver in bronze.

Strategija slovenskega turizma 2022-2028 >>

Več o zeleni shemi slovenskega turizma >>


Oktobra 2022 je destinacija Idrija z visoko oceno trajnosti po mednarodnih standardih GSTC prejela zlati znak Slovenia Green Destination.

SLO_destination_gold_z belo podlago


Dokumenti Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST)

Pravilnik za pridobitev znaka Slovenia Green >>

Priročnik za pridobitev znaka Slovenia Green >>

Seznam znakov, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma >>

Destinacija Idrija - Slovenia Green Destination Gold

Vizija

Idrija je zelena butična zakladnica dediščine svetovnih razsežnosti, ki zna povezati izročilo prejšnjih rodov z novo ustvarjalnostjo. V mestu obiskovalci širijo horizonte svojih znanj, v okolici pa se prepuščajo rekreaciji in miru v atraktivni in slikoviti, predvsem pa neokrnjeni naravi.

Zeleni DNK>>

Destinacija Idrija

je k pridobivanju znaka Slovenia Green Destination pristopila v letu 2016. Marca 2019 je bilo izvedeno ponovno ocenjevanje destinacije in Občina Idrija je kot turistična destinacija na podlagi prejete ocene  ponovno prejela znak Slovenia Green Destination Silver.

V zadnjih letih pa je destinacija Idrija v trajnosti naredila velik korak naprej in se po ponovni presoji od oktobra 2022 ponaša z znakom Slovenia Green destination Gold.


Strateški dokumenti 

Strategija razvoja turizma Občine Idrija 2019-2023 >>

Inovativna strategija trajnostnega razvoja Občine Idrija >>

OPN Občine Idrija >>

Celostna prometna strategija Občine Idrija >>

Upravljavski načrt Krajinski park Zgornja Idrijca >>

Akcijski načrt za trajnostno energijo (SECAP) Občine Idrija 1. del >> in 2. del >>

Strategija Občine Idrija za mlade 2022-2026 >>

Analiza in akcijski načrt za izenačevanje možnosti invalidov Občine Idrija >>

Lokalni kulturni program Občine Idrija >>


I. Destinacijski management

1

Program dela Zavod za turizem Idrija 2022-2023 >>

Zelena zaveza destinacije Idrija >>

Akcijski načrt trajnostnih ukrepov destinacije Idrija za obdobje 2023-2025>>

Letno poročilo trajnostnih ukrepov Zelene sheme slovenskega turizma Idrija 2023>>

Spremljanje trajnostnih kazalnikov >>

Zeleni DNK >>

Poročilo o trajnostnih dosežkih destinacije Idrija 2020-2021 >>

Infografika trajnostni dosežki destinacije Idrija >>

Kratko poročilo o trajnostnih dosežkih destinacije Idrija >>

Poročilo o izvedenih aktivnostih Slovenia Green Idrija >>

Zelena doživetja - vodnik po zelenih zgodbah >>

Kodeks zelene pisarne ZTI>>

Trajnostni dosežki skrajšano slika


II. Narava in pokrajina

Analiza vplivov turizma v destinaciji Idrija >>

Študija nosilne zmogljivosti za Krajinski park Zgornja Idrijca >>

Upravljavski načrt za Krajinski park Zgornja Idrijca >>

Navodila za obnašanje v Krajinskem parku Zgornja Idrijca >>

Zeleni napotki (3) slo png


III. Okolje in podnebje

Posvet o podnebnih spremembah in svetovni dediščini CudHg Idrija 2021 >>

Lokalni energetski koncept Občine Idrija LEK >> Lokalni energetski koncept Občine Idrija LEK 2022 >>

LEK poročilo 2020 >> LEK poročilo 2021 >> 

Akcijski načrt za trajnostno energijo (SECAP) Občine Idrija 1. del >>  2. del >>

Zaveza Občine Idrija v okviru Konvencije županov za zmanjšanje izpustov CO2 >>

Pristopna izjava manj plastike >>

Manj plastike, več trajnosti >>

manj_plastike

Poročilo o porabi električne energije objekti Občina Idrija >>

Načrt razsvetljave Občina Idrija >>

Časopis koncerna Kolektor o trajnosti >>


V destinaciji Idrija o skrbi za okolje osveščamo tudi najmlajše!

Vzemi samo vtis, pusti le odtis video >>

Vzemi samo vtis, pusti le odtis plakat >>

Idrija-Klavze+pobarvanka b


IV. Kultura in tradicija

UNESCO v Sloveniji >>

Izhodišča za program celovitega varstva kulturne dediščine Idrija >>

Načrt celovitega upravljanja kulturne dediščine in naravnih vrednot >>

UNESCO dediščina živega srebra Almaden in Idrija >>

Almaden in Idrija >>

UNESCO globalni geopark Idrija 2013 >> 2014 >> 2018 >> 2022 >>

UNESCO priznanje klekljanje čipk v Sloveniji >>

Klekljanje idrijske čipke vpis v register >>

klekljarica Idrija_Jost_Gantar (192)

Vpis godbeništva v register žive kulturne dediščine >>

Vpis idrijskih žlikrofov v register nesnovne dediščine >>

Idrijski žlikrofi so prvi slovenski proizvod, ki ga je Evropska komisija prijavila kot zajamčeno tradicionalno posebnost Evropske unije, kar pomeni, da sta zaščitena tako receptura kot tudi tradicionalni način priprave. Pravilnik >>

idrijski žlikrofi Idrija_Jost_Gantar


V. Družbena klima

GREEN&SAFE - zaveza odgovornemu, zelenemu in varnemu turizmu >>

GREEN&SAFE >>

green_and_safe_travel_nalepka-01

Priročnik Odgovorni potovalni standardi slovenskega turizma >>

Napotki za odgovorne popotnike >>

Informacije za osebe z oviranostmi >>


Rezultati ankete med prebivalci Idrije o zadovoljstvu s turizmom v primerjavi s Slovenijo >>

Infografika anketa med prebivalci

Rezultati ankete med prebivalci Idrije o turizmu >>

Rezultati ankete med prebivalci Idrije o turizmu - grafi >>

Analiza anket med prebivalci >>


Analiza anket o trajnostnem turizmu 2019-2022 >>


 

VARNOST

Krizni načrt za turizem Idrija >>

Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami Občina Idrija >>

Ocena ogroženosti in varnostnih tveganj >>

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Idrija >>

Načrt zaščite in reševanja ob potresu >>

Poročilo Policijske postaje Idrija >>

Sklep o imenovanju Štaba civilne zaščite >>

Sporazum o izvedbi protipoplavnih ukrepov na Idrijci in Nikovi >>

Obveščanje o naravnih in drugih nesrečah Idrija >>


ZDRAVJE

Zdravje v Občini Idrija >>

Dan zdravja 2022 >>

Higienska priporočila Green&safe >>

Občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije >>

Nalezimo se dobrih navad >>

Covid navodila za ponudnike >>

Mišja mrzlica letak >>

Navodila osebam, ki so bile izpostavljene virusu opičjih koz >>

Zemljevid javno dostopnih defibrilatorjev v Občini Idrija >>


VI. Poslovanje turističnih podjetij

Seznam znakov zelene sheme slovenskega turizma >>


V Zeleno shemo slovenskega turizam lahko vstopijo tudi ponudniki nastanitev, turistične agencije in upravljalci naravne dediščine, ki lahko pridobijo znake Slovenia Green Accommodation, Slovenia Green Travel Agency, Slovenia Green Parks ali  Slovenia Green Attraction in tako skupaj s TDRP soustvarjajo trajnostni razvoj.

V destinaciji Idrija je prejemnik okoljskega znaka Zeleni ključ Hotel Jožef, ki je tudi prejemnik znakov Green Accommodation in Green Cuisine.

sto_slovenia_green_accommodation

sto_logo_slovenia_green_cusine-02


Podatki ponudnikov

Evidenca spremljanje rabe virov Hotel Jožef >>

Poraba vode Hotel Jožef >>

Evidenca spremljanje rabe virov Na Kluk >>


V destinaciji Idrija smo k trajnosti zavezani tudi pri razvoju produktov. V sodelovanju s ponudniki živi naša trajnostno naravnana kolektivna blagovna znamka Idrija izbrano.

Več o Idrija izbrano >>

Pravilnik kolektivne blagovne znamke Idrija izbrano >>


ZA PONUDNIKE

Priporočila za trajnostno delovanje turističnih ponudnikov >>

Kako varčevati z vodo >>

Kako ravnamo z odpadnimi vodami >>

Zmanjšajmo ogljični odtis >>

Družbena odgovornost v turizmu >>


ZA VODNIKE

KODEKS obnašanja za lokalne turistične vodnike turističnega območja Občine Idrija >>

Obrazec kodeks obnašanja za turistične vodnike turističnega območja Občine Idrija >>


ANKETA MED OBISKOVALCI DESTINACIJE IDRIJA

Rezultati ankete med obiskovalci destinacije Idrija >>

Rezultati ankete med obiskovalci destinacije Idrija - grafi >>

Rezultati ankete med obiskovalci destinacije Idrija - sumarnik >>