O Zavodu za turizem idrija

Zavod za turizem Idrija je organizacijsko razdeljen na naslednje enote:

  • Turizem
  • UNESCO globalni geopark Idrija

Organigram ZTI

Sedež zavoda
Zavod za turizem Idrija
Mestni trg 2, 5280 Idrija
T: 05 37 34 070
E:

Direktorica
Valerija Božič
T: 05 37 34 088
E: 


TURIZEM

TIC Idrija / Center za obiskovalce Idrija

Prelovčeva 5
T: 05 37 43 916
E:

Vodja Turistično informacijskega centra
Mirka Rupnik
T: 05 37 43 915
E:

Turistična informatorka
Nataša Kunc
T: 05 37 43 916
E:

Javna dela
Gregor Kacin
T: 05 37 34 075
E:


Kontakti po delovnih področjih Zavoda za turizem Idrija
Mestni trg 2

Poslovna sekretarka
Aleksandra Kuštrin
T: 05 37 34 070
E:


UNESCO GLOBALNI GEOPARK IDRIJA in KRAJINSKI PARK ZGORNJA IDRIJCA

Vodja UNESCO globalni geopark Idrija
Mojca Gorjup Kavčič
T: 05 37 34 076
E:

Koordinator kolektivne blagovne znamke Geopark Idrija – Idrija izbrano
Urška Bajec Rupnik
T: 05 37 34 071
E:

Strokovna delavka geoparka Idrija
Katarina Kenda 
T: 05 37 34 075
E:

Koordinator izobraževalnih aktivnosti 
Nina Erjavec, ki jo trenutno nadomešča Irma Pivk, ki pokriva tudi Krajinski park Zgornja Idrijca
T: 05 93 44 077
E:
E:

Javna dela
Vanja Kašpirc Milenkovski
T: 05 37 34 072
E: 

Več o Geoparku idrija >>

Več o kolektivni blagovni znamki Idrija izbrano >>

Več o Krajinskem parku Zgornja Idrijca >>


PRIREDITVE, TRGOVINA, SEJEMSKA DEJAVNOST

Referentka za prireditve in sejemsko dejavnost
Branka M. Peternel
T: 05 93 44 078
E:

Spletna trgovina >>

Festival idrijske čipke >>


PROJEKTI

Samostojna delavka za projekte, koordinacijo in PR 
Maša Čibej
T: 05 37 34 074
E: 


ZELENA IN ZDRAVA PISARNA, PRIJAZNA SLOVENIJI

Vsi zaposleni na Zavodu za turizem poslujemo po načelih zelene in zdrave pisarne >>

Z implementacijo priporočil iz priročnika, nalepk in zbirnika navad, na osnovi katerih poslujemo na Zavodu za turizem Idrija skupaj pripomoremo k nižjemu ogljičnemu odtisu slovenskega turizma. Prav je, da začnemo pri našem delovanju, nato pa tudi goste spodbujamo k odgovornemu ravnanju.


DELAVCEM PRIJAZNA PISARNA - TIHE URE

Od torka do petka imamo vsi zaposleni na zavodu med 10:00 in 11:00 uro t.i. "tihe ure".

Tihe ure pomenijo, da se vsak posveti izključno sebi in svojemu delu ter pri tem:

  • Ne govori s sodelavci.
  • Skuša ne govoriti po telefonu z ostalimi, če se da.
  • Utiša mobitel in se oglasi le v nujnih primerih.
  • Ne pošilja mailov sodelavcem.
  • Ni na družabnih omrežjih s sodelavci.
  • Ne organizira sestankov s sodelavci v času tihe ure in hkrati skuša ne organizirati sestankov z zunanjimi partnerji v tem času.

Tihe ure dokazano pomagajo izboljšati rezultate, zmanjšajo stres in ohranjajo bister um. Res je pomembno, da se v tem času skušate izogniti kakršnemukoli »hrupu«. 


POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce, zaposlene ter druge osebe, ki sodelujejo z Zavodo za turizem Idrija o namenih, pravnih podlagah, varnostnih ukrepih in pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša organizacija.

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov, veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije, na kak način naša organizacija kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag.

Politika_varstvo_osebnihpodatkov_F01.pdf