O zavodu in ekipi

Zavod za turizem Idrija je organizacijsko razdeljen na naslednje enote - Turizem, Unesco Globalni Geopark Idrija, Prireditve, Turistično informacijski center s Centrom za obiskovalce.

Sedež zavoda
Zavod za turizem Idrija
Mestni trg 2, 5280 Idrija
T: 05 37 34 070
E:

Direktorica
Valerija Božič
T: 05 37 34 088
E: 

 

TIC Idrija / Center za obiskovalce Idrija
Prelovčeva 5
T: 05 37 43 916
E:

Vodja Turistično informacijskega centra
Mirka Rupnik
T: 05 37 43 915
E:

Turistična informatorka
Sinita Šuligoj
T: 05 37 43 916
E:

 

Kontakti po delovnih področjih Zavoda za turizem Idrija
Mestni trg 2

Poslovna sekretarka
Aleksandra Kuštrin
T: 05 37 34 070
E:

Vodja UNESCO globalni geopark Idrija
Mojca Gorjup Kavčič
T: 05 37 34 076
E:

Koordinator kolektivne blagovne znamke Geopark Idrija – Idrija izbrano
Urška Bajec Rupnik
T: 05 37 34 071
E:

Strokovna delavka geoparka Idrija
Katarina Kenda 
T: 05 37 34 075
E:

Samostojna delavka za projekte, koordinacijo in PR 
Maša Čibej
T: 05 37 34 074
E:

Koordinator izobraževalnih aktivnosti 
Nina Erjavec 
T: 05 93 44 077
E:

Koordinator izobraževalnih aktivnosti
Irma Pivk 
T: 05 93 44 077
E: 

Referentka za prireditve in sejemsko dejavnost
Branka M. Peternel
T: 05 93 44 078
E:

 


 

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce, zaposlene ter druge osebe, ki sodelujejo z Zavodo za turizem Idrija o namenih, pravnih podlagah, varnostnih ukrepih in pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša organizacija.

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov, veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije, na kak način naša organizacija kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag.

Politika_varstvo_osebnihpodatkov_F01.pdf