Projekti

KROVNA DESTINACIJSKA ZNAMKA IDRIJA

01.01.2020 do 31.12.2020

Zavod za turizem Idrija je prejel Odločbo o odobrenih sredstvih za prijavljen projekt »Krovna destinacijska znamka Idrija«, v katerem sodelujejo še Občina Idrija, CUDHg, Mestni muzej Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke, Gimnazija Jurija Vege Idrija in Bela d.o.o. Prve aktivnosti projekta bomo začeli izvajati januarja 2020.

E-KOLOŠKO KOLOVRATENJE

December 2019 — maj 2021

V decembru načrtujemo začetek izvajanja projekta E-kološko kolovratenje.

S projektom “E-KOLOško KOLOvratenje” želimo znotraj dejavnosti vodenja Hostla Idrija razviti novo storitev električnega kolesarskega turizma, ki bi v celostno doživetje povezala naravno, kulturno in tehnično dediščino Idrije (UNESCO Global Geopark) s turistično ponudbo na podeželju (kmečki turizmi in ekološke kmetije, predstavitve tradicionalnih obrti, običajev in življenja na vasi) na ekološko odgovoren in trajnosten način z ohranjanjem in varovanjem naravnih virov (uporaba glavnih in lokalnih cest, brez obremenitve narave). 

Kulturna dediščina Idrije in Cerknega je bila v preteklosti dobro raziskana, prezentirana in promovirana, redkokdaj pa je bila postavljena v kontekst podjetništva in razvoja novih produktov in vsebin na osnovi dediščine. S sistematičnim in h kupcu usmerjenim pristopom želimo povečati ohranjanje dediščine skozi živo rabo kot del ekonomskih aktivnosti (turizem, digitalne rešitve za spremljanje in prezentacijo, oblačila, nakit in spominki …) – operacija združuje ustvarjanje koordiniranega podpornega okolja za podjetja na področju dediščine, popis podjetniških priložnosti, pripravo ustreznih gradiv za tovrstno podjetništvo, praktično spoznavanje dediščine skozi oči podjetništva, praktičen razvoj novih trajnostnih produktov na temelju dediščine ter opazovanje javnega mnenja o kombiniranju kulturne dediščine in podjetništva. Tovrsten podjetniški pristop je inovativen, kar je prepoznala tudi žirija Evropske komisije, ko je koncept HeritageLab umestila med najboljših 10 idej European Social Innovation Competition 2018.

 

I-DEnDI

Januar 2020 do december 2020

Operacija se loteva danes perečega vprašanja ohranjanja, pomena in odnosa do dediščine v sodobnem času in prostoru-konkretno v mestu Idrija. Operacija namreč dediščino razume kot vitalen vidik družbene in prostorske identitete kulturnega okolja ter kot enega pomembnih temeljev trajnostnega razvoja, ki pa mu pogosto manjka privlačna in zanimiva interpretacija, prezentacija in implementacija vsebin, katere stvarnost se (četudi le deloma) vedno zrcali tudi v dandanašnjih načinih življenja, kulture, itd. Namen je tako prebuditev privlačnosti vsebin kulturne dediščine ter razvoj vsebin vezanih na kulturno dediščino, v kombinaciji z interpretacijo, prezentacijo in nadgradnjo ponudbe s posebnim poudarkom na mladih, pri čemer se kot ključno orodje uporabi privlačen vizualni jezik (grafični material, znakovnost, interpretacija). 

Območje ima bogato dediščino vojnega obdobja 20. stoletja. Bolj znana je sicer dediščina 2. svetovne vojne, v tej operaciji pa nameravamo izpostaviti vojno dediščino 1. svetovne vojne, še posebej feldban kot dediščino zaledja Soške fronte. Feldban je bila ozkotirna železnica, ki je bila namenjena oskrbi bojišča. Izredno hitro so od logaške železniške postaje do Godoviča in naprej do Črnega Vrha ter skozi Zadlog in gozdove Trnovske planote proti Lokvam položili montažni feldban. Drugi krak feldbana je potekal iz Godoviča proti Straži in Dolenji Trebuši. Celotna dolžina feldbana z obema krakoma je bila okroglih 100 kilometrov. Vozičke so po ozkotirnih progah vlekli konji in manjše lokomotive.