E-KOLOŠKO KOLOVRATENJE

Trajanje projekta: December 2019 — maj 2021
Vrednost operacije: 37.114,29 EUR
las s ciljem

Nova storitev bo namenjena splošni javnosti, v prvi vrsti aktivnim turistom, mladim in starejšim, ki jim je zaradi naravne specifičnosti idrijskega hribovja otežen dostop do podeželja brez uporabe avtomobila. Idrija z okolico je umeščena v predalpski svet, za katerega je značilna poseljenost po težje dostopnem hribovju. Električni kolesarski turizem spodbuja trajnostne rešitve mobilnosti in dostopa do težje dostopnih kulturnih in naravnih znamenitosti, zato je kot tak idealna rešitev za enodnevne izlete iz mesta na hribovito podeželje in nazaj.

Cilji in rezultati projekta:

 • Razviti novo celostno turistično storitev s poudarkom na trajnostni in ekološko naravnani dejavnosti in ozaveščanjem o pomembnosti ohranjanja naravne in kulturne dediščine: v sodelovanju s partnerji bomo razvili tri trase, ki bodo vključevale pet enot naravne in kulturne dediščine, podrobno predstavljene v tiskani brošuri.
 • V aktivnosti operacije vključiti splošno javnost predvsem pa predstavnike iz ranljivih skupin: mlade, ki jih zanima razvoj zelenega turizma in starejše osebe nad 65. let, ki jim električna kolesa omogočijo alternativo za obisk težje dostopnih naselij.
 • Izvajati aktivnosti, ki bodo pomagale pri vzpostavljanju novih delovnih mest: izvesti izobraževanje s predstavitvijo že obstoječega modela izposoje električnih koles na podeželju in omogočiti individualno svetovanje na temo registracije dejavnosti lokalnim ponudnikom. 
 • Ozaveščanje javnosti o pomembnosti ohranjanja raznovrstne dediščine območja: štiri predstavitve projekta na večjih javnih prireditvah v Idriji, podkrepljene s spletno promocijo preko spletne strani Hostla Idrija in socialnih omrežij o odgovorni uporabi električnih koles v naravi in ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja vključenih enot kulturne in naravne dediščine.
 • Aktivnosti izvajati v naseljih z vključevanjem lokalnih ponudnikov turističnih storitev: aktivnosti operacije bodo vključevale pet naselij, kjer bodo udeleženci pilotne izvedbe prišli v stik z tržno ponudbo podeželja, lokalni ponudniki pa bodo pri tem dobili povratne informacije o možnostih trženja lastnih izdelkov.

Aktivnosti projekta:

A1: PRIPRAVA PLANA DELA IN NAKUP OPREME: December 2019 – Maj 2020

 • Oblikovanje delovne skupine in ocena trenutnega ocena stanja
 • Priprava in načrtovanje aktivnosti
 • Priprava vsebin za brošuro
 • Nakup koles in opreme
 • Predstavitev projekta javnosti (1)

A2: PILOTNA IZVEDBA: Junij 2020 – Oktober 2020

 • Izvedba testnih tur, ki vključujejo oglede naravne, kulturne in tehnične dediščine z delavnicami in prikazi izdelave lokalnih izdelkov (9 tur, 9 delavnic skozi 5 naselij)
 • Izobraževanje na temo električnega kolesarstva in trženja (1)
 • Predstavitev projekta javnosti na javnih prireditvah (3)

A3: EVALVACIJA PILOTNE IZVEDBE IN NADGRADNJA PONUDBE: November 2020 – Maj 2021

 • Izvedba evalvacije operacije
 • Zapis smernic za nadaljnji razvoj (1)

A4: INFORMIRANJE IN PROMOCIJA PROJEKTA: Januar 2021 – Maj 2021

 • Tiskanje brošure v slovenskem in tujem jeziku (1)
 • Spletna promocija na socialnih omrežjih (10 objav)
 • Spletna brošura na strani Hostla Idrija (1)

A5: VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA: December 2019 – Maj 2021

 • Projektno in finančno vodenje operacije Partnerji v projektu:     

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvojh podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino je odgovoren Zavod za turizem Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kemtijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Partnerji v projektu: Zavod za turizem Idrija, Mladinski center Idrija, Idrija 2020

Več:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Program razvoja podeželja 
LAS s CILjem