CGP destinacije Idrija

Namen celostne grafične podobe je ponuditi okvir za usklajeno komuniciranje ter ustvarjanje destinacije Idrija kot zapomnljive in razpoznavne destinacijske znamke. 

S celostno grafično podobo dajemo smernice na vsebinskem in grafičnem nivoju, serija praktičnih podlog in primerov, pa te principe aplicira na vrsto materialov. 


Dokumenti za prenos:

Aktualna verzija: 1.0


Celostna grafična podoba destinacije Idrija in njeni elementi se lahko uporabljajo na promocijskih gradivih v skladu s priročnikom, za izdelke komercialne narave pa samo ob predhodnem soglasju Občine Idrija in Zavoda za turizem Idrija. 

V primeru, da želi grafični oblikovalec uporabiti ikonografijo, tipografijo ali druge grafične elemente CGP za namene priprave materialov v skladu s CGP Idrija, mora te pridobiti s strani Zavoda za turizem Idrija. Zahtevo pošlje na spodnji e-naslov.

Ikone, uporabljene v Priročniku za uporabo celostne grafične podobe destinacije Idrija., niso delo avtorja, lahko se uporabljajo za promocijske materiale v skladu s priročnikom. Za izdelke komercialne narave mora oblikovalec sam pridobiti dovoljenje za uporabo.

Za podrobnejše informacije se obrnite na: 

 • Zavod za turizem Idrija
  Maša Čibej
  T: 05 37 34 074
  E: masa.cibej@geopark-idrija.si

 • Zavod ID20
  Peter Lahajnar
  T: 041 620 106
  M: peter.lahajnar@id20.si

 

Dokumenti so nastali v okviru operacije Krovna destinacijska znamka Idrija, ki se financira iz Programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Organ upravljanja pristojen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino odgovarjata Zavod za turizem Idrija in Občina Idrija.

LASprp