DEDIŠČINA VOJNEGA OBDOBJA 20.STOLETJA

Trajanje projekta: Februar do september 2020

V naravi je pot feldbana ponekod zaraščena in manj varna za pohodnike, zato jo bomo na Idrijskem uredili, da bo prehodna kot pohodniška pot. Cerkljanski del trase feldbana ni nikoli v celoti služil svojemu namenu. Po mulatjeri od Reke do Šebrelj so oskrbovali zaledne položaje in tretjo obrambno črto soške fronte, zato bomo na tem delu uredili mulatjero. V Logatcu bomo postavili repliko lokomotive iz časov 1. svetovne vojne ter informativno tablo. Fotografirali bomo posamezne zanimive odseke poti in pripravili itinerarij poti ter ga objavili na spletnih straneh vključenih občin oziroma njihovih turističnih organizacij. Pilotno bomo izvedli dva organizirana pohoda in promocijo poti preko spletnih strani ter predstavitev v lokalnih občinskih glasilih. Za promocijske namene bomo kupili promocijske športne brisačke in bidone.

Cilji: Ureditev in predstavitev dediščine 1.svetovne vojne preko pohodne poti po trasi feldbana, mulatjere in preko lokomotive iz obdobja 1. svetovne vojne.

Rezultati:
 - Urejena lokomotiva, postavljena za turistične namene.
- Postavljena informativna tabla za turistične namene.
- Urejena pohodniška pot 2x.

- Izvedena dva pilotna pohoda po poteh dediščine vojnega obdobja 20.stoletja.
- Nakup promocijskih brisačk in bidonov.
- Pripravljen itinerarij poti ter letak s povabilom za izlet po pohodniški poti.
- Objavljeni trije članki v lokalnih časopisih in itinerarij poti.

Itenerarij poti:

Pohodniška pot Feldban.pdf

Pohodniška pot Mulatjera.pdf

02_Skupaj_pdf.pdf

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Program razvoja podeželja

LAS s ciljem

las s ciljem