NAOKOLI

Trajanje projekta: 30. 6. 2020 – 28. 2. 2023
Vrednost operacije: 117.068,88
LASsciljem

Partnerji operacije LAS s CILjem:

Celotna vrednost operacije: 117.068,88 EUR
Nepovratna sredstva: 92.084,33 EUR

Obdobje izvajanja operacije: 30. 6. 2020 – 28. 2. 2023

  • Faza: 20. 6. 2020 – 31. 1. 2021
  • Faza: 20. 6. 2020 – 31. 1. 2022
  • Faza: 20.6. 2020 – 31. 1. 2023

Rezultati:

  • Novi pristopi ali aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju: urejanje okolice podeželskih krajev  (Cerkno in Logatec)
  • Postavitev visokih gred: Občina Cerkno 6, Občina Idrija 15 gred in Občina Logatec 44 Izvedena skupna izobraževanja za uporabnike visokih gred 3 Izvedena skupna izobraževanja o uporabi visokih gred za širšo populacijo 3 Izvedena študija nosilnih kapacitet za Krajinski park Zgornja Idrijca Izvedena pilotna  športna prireditev v Krajinskem parku Zgornja Idrijca Pripravljena brošura z vsebino aktivnosti (predstavitev gojenja rastlin v visokih gredah) Izvedena oddaja o projektu

Cilji:

  • Izboljšati kakovost življenja na podeželju (novi pristopi za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju). Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov (postavitev visokih gred v šolah/vrtcih, študija nosilnih kapacitet za Krajinski park Zgornja Idrijca, skupna izobraževanja ter predstavitev v brošuri)

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Povezava na spletno stran PRP:
https://www.program-podezelja.si/sl/

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.