I-DEnDI

Trajanje projekta: Januar 2020 do december 2020
las s ciljem

Tako operacija celovito obravnava in izpostavlja endogene potenciale lokalnega okolja, krepi lokalno zavest, oblikuje nov tur. produkt in pozitivno uporabniško izkušnjo prek konsistentnega, privlačnega in neposrednega vizualnega sporočanja tovrstnih vsebin prebivalcem in obiskovalcem. Pri tem operacija naslavlja tako horizontalni cilj EU kot cilje opredeljene v SLR pri čemer se pogoji za delovna mesta vzpostavljajo prav z vzpostavitvijo novega standarda komuniciranja vsebin KD, ki bo tudi po koncu operacije potreboval stalnega »skrbnika« za konsistentno izvajanje.

CILJI PROJEKTA:

Rezultat operacije je zagotovitev vsebini kulturne dediščine, da zavzame privlačen prikaz in inovativne navezave na sodobno kulturno okolje v mestu (vizualno komuniciranje) ter, omogočanje mladim privlačno spoznavanje kulturne dediščine prek zanje oblikovanega turističnega produkta s poudarkom na manj znani dediščini.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:
Operacija je razdeljena na več aktivnosti. Prva aktivnost je zaznamovana s podrobno analizo stanja in participacijo različnih ključnih skupin. Prek delavnic bodo pridobljeni uvidi v to kako ljudje vidijo identiteto kraja, kakšen je njihov odnos do dediščine, česa si želijo, kaj pogrešajo, kako je dediščina v mestu zastopana ter kateri so tisti elementi, ki v odnosu ljudi zavzemajo pomemben delež. Na podlagi teh ugotovitev bo oblikovan tudi turistični produkt za mlade, ki bo vzpodbujal in nagovarjal njihov odnos do (manj znane) kulturne dediščine. Druga aktivnost bo ponudila strokovno oblikovalsko rešitev, kot ključno orodje, ki bo dediščino interpretirala, prezentirala in informirala ljudi o njeni prisotnosti v lokalnem okolju skupaj z ostalimi kulturnimi vsebinami, ki so neposredno preletene z njo. Tretja aktivnost bo ponudila predstavitev oblikovalske rešitve širši javnosti in interesnim skupinam ter materializacijo pripravljenega materiala za turistični produkt mladih, s katerim bo tudi odprta možnost za »krstno« izvedbo ponudbe za mlade. Poleg teh vsebinskih aktivnosti bosta četrta in peta aktivnost poskrbeli za ustrezno informiranje javnosti in zainteresiranih ter tekoč potek administrativnega izvajanja operacije.

Za vsebino je odgovoren Zavod za turizem Idrija.

PARTNERJI V PROJEKTU: Občina Idrija, Zveza društev MC Idrija, Zavod za turizem Idrija

Več:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Program razvoja podeželja 
LAS s CILjem