KULTURNA DEDIŠČINA KOT POSLOVNA PRILOŽNOST

Trajanje projekta: Januar — december 2020
Vrednost operacije: 16.110,96 EUR

Operacija je primarno namenjena mladim in je bila razvita v okviru tekmovanja Evropske komisije, ki je iskala nove načine za zaposlovanje mladih na podlagi lokalnih specifik (t.i. »place-based employment«). Z operacijo mladi dobijo sistematičen pristop k izkoriščanju potencialov dediščine ter načine za ustvarjanje novih poslovnih in zaposlitvenih priložnosti.   Operacija zato: - Vzpostavlja partnerstva med obstoječimi institucijami in išče sinergije za podporo novih podjetjem v sferi dediščine - Konkretizira abstraktne teze o potencialu dediščine s popisom konkretnih poslovnih idej, vložkov, znanj, poslovnih modelov … - Pripravlja materiale za usposabljanje mladih, ki želijo na temelju dediščine ustvariti nove produkte in storitve - Predstavlja in razvija produkte na temelju kulturne dediščine skozi praktično delavnico in s praktičnimi izdelki - Raziskuje odnos do dediščine in na podlagi slednjega prilagaja ukrepe  

Cilji projekta:

  1. Priprava osnov za zagon koncepta HeritageLab, ki ga je žirija Evropske komisije uvrstila v finale vseevropskega tekmovanja socialnih inovacij Vzpostavitev podpornega okolja za razvoj poslovnih idej na področju kulturne dediščine Popis poslovnih priložnosti na področju kulturne dediščine Priprava izobraževalnih in informacijskih vsebin Novi turistični produkti, ki temeljijo na dediščini in izrabi ter ponovni rabi lokalnih surovin (les, usnje) Raziskava odnosa prebivalcev, mladih in strokovnih delavcev do dediščine kot razvojne komponente  

 

Aktivnosti projekta: 

Partnerji bodo aktivnosti izvajali v okviru osmih ključnih aktivnosti:

  • A1: Vzpostavitev partnerstev in dogovorov A2: Popis poslovnih priložnosti na področju kulturne dediščine A3: Priprava priročnika na temo kulturne dediščine kot poslovne priložnosti A4: Javni dogodki na temo poslovnih priložnosti v kulturni dediščini (Heritage Talks & Walks) A5: Razvoj novih trajnostnih produktov na temelju dediščine A6: Dediščinski barometer A7: Komunikacija in informiranje A8 : Vodenje in koordinacija  

 

Ključni rezultati projekta:

Podpisani partnerski sporazumi: 10 Dokument s popisom poslovnih priložnosti: 2 (Občina Idrija, Občina Cerkno) Priročnik o specifikah podjetništva na področju kulturne dediščine: 1 Delovni listi za podjetništvo v dediščinskem sektorju: 3 Seznam relevantne literature: 1 Javni dogodki: 5 Novi turistični produkti, ki temeljijo na dediščini in izrabi ter ponovni rabi lokalnih surovin (les, usnje): 3 Sodelujočih v anketiranju: 80  

Ciljne skupine: Glavne ciljne skupine operacije so: - mladi (aktivisti, podjetniki, potencialni podjetniki, zaposleni v kulturnih institucijah …) - širša zainteresirana javnost


Vodilni partner: Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020
Partnerji: Zavod za turizem Idrija, Kooperativa DROWA z.o.o.


Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvojh podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino je odgovoren zavod za turizem Idrija. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kemtijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
Program razvoja podeželja 
LAS s CILjem 

Logotip PRP