Muzejski večeri 2019/2020, šestintrideseta sezona »Skoraj … Znanje brez meja«

14. jan. 2020 / 18:00
Muzejski večeri 2019/2020, šestintrideseta sezona
»Skoraj … Znanje brez meja«
Predavateljica: Irena Marušič, muzejska svetnica, Tehniški muzej Slovenije
Osnovna šola Idrija, 14. januar 2020, ob 18. uri

"V zadnjih letih se soočamo s številnimi družbenimi spremembami. Med temi so zagotovo napredek na področju znanosti, tehnike in uporabe sodobnih tehnologij na vseh ravneh življenja, hkrati pa se soočamo z množičnimi migracijami. Pojav, ki je pravzaprav stalnica v človeški zgodovini, v nas vedno znova zbuja nelagodje, nezaupanje in strah. 
V Tehniškem muzeju Slovenije smo izpostavili dejstvo, da migracije znanstvenikov in znanja odločilno vplivajo na dosežke na področjih znanosti in tehnike. Znanstveniki so tisti, ki si drznejo iti onkraj domačega, znanega in varnega. Sposobni so preseči vsakršne meje, dejanske in navidezne, edina meja je njihovo znanje.   
V predavanju bom predstavila najzanimivejše zgodbe izbranih uspešnih posameznikov, ki so s svojimi dosežki na področju znanosti posegli onkraj najrazličnejših meja. Med njimi so Primož Trubar, Žiga Zois, Angela Piskernik, Anton Codelli, Anton Peterlin, Herman Potočnik Noordung, Sunita Williams, France Rode in nedavno preminuli Anton Mavretič.   
Vsi so povezani tudi z migracijami, kar je pustilo neizbrisen pečat v njihovem življenju in delu. Med njimi je tudi v Idriji rojeni Stanko Bloudek. Vzrokov migracij namenoma nismo analizirali, ugotavljamo le od kod in kam so prihajali in odhajali, sami ali njihovi predniki."                                                                                      Irena Marušič

Načrtuj