Okoljski boji skozi prizmo množične mobilizacije

24. sep. 2020 / 18:00
Idrija
Vabljeni na predstavitev tematskega zbornika Časopisa za kritiko znanosti - Okoljski boji: Skozi prizmo množične mobilizacije (let. XLVIII, št. 279).

Številka prinaša analizo aktualnih okoljskih politik, premisleke o mestu človeka v naravi, o odnosu med naravo in delom, o položaju kmetstva in o povezavi med okoljem in migracijami. Pri nastajanju številke so imele osrednjo besedo pobude, gibanja in posamezniki, ki so neposredno vpleteni v okoljske boje; posebno pozornost pri tem posvečamo vodam. Štiristo stranski zbornik je odličen uvod v širok spekter okoljskih bojev in premislekov, ki jih je nujno brati in razumeti skupaj.

Načrtuj