Predstavitev Študije kapacitet zmogljivosti v krajinskem parku Zgornja Idrijca

28. jan. 2021 / 15:30
Online dogodek - https://zoom.us/j/92028757381
Študija bo služila kot podlaga za izdelavo Načrta upravljanja za krajinski park Zgornja Idrijca.

Zavod za turizem Idrija - Geopark Idrija vabimo zainteresirano javnost na predstavitev Študije nosilnih zmogljivosti krajinskega parka Zgornja Idrijca, v četrtek 28. januarja ob 15:30 na povezavi:

https://zoom.us/j/92028757381

Zavod za turizem Idrija se kot partner vključuje v LAS-ov projekt NAOKOLI, ki je stekel v mesecu juniju 2020. Sofinanciran je s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, v katerega so poleg Zavoda za turizem Idrija vključeni tudi Občina Logatec, Občina Idrija, Občina Cerkno in ICRA d.o.o. Idrija, vodilni partner projekta pa je LAS s CILjem.


Projekt NAOKOLI – narava, okolje, intengracija – je operacija, ki se ukvarja z integracijo vsebin varovanja in ohranjanja narave ter okolja v različne produkte. Izhaja iz lokalno prepoznanih interesov in vsebin. Pri tem se na celotnem območju v šolah, oziroma vrtcih vzpostavljajo visoke grede kot primer ureditve oblike gred urbanih vrtov, s pomočjo katerih se bo ozaveščalo otroke, njihove starše ter širšo javnost ne samo o načinu in pomenu lokalne samooskrbe temveč tudi o pomenu okolju prijazne pridelave hrane. Dodatno se v okviru projekta na Zavodu za turizem Idrija izdeluje Študija nosilnih zmogljivosti za krajinski park Zgornja Idrijca, na podlagi katere se bo v zadnji fazi projekta pilotno izvedla športna prireditev v krajinskem parku. Študija bo služila kot podlaga za izdelavo Načrta upravljanja za krajinski park Zgornja Idrijca.

LASsciljem

 

 

Načrtuj