RAZPIS za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke GEOPARK IDRIJA – IDRIJA IZBRANO

29. sep. 2020 / 10:22
Zavod za turizem Idrija vabi vse zainteresirane ponudnike k vključitvi v Kolektivno blagovno znamko IDRIJA IZBRANO.

Za pridobitev pravice do uporabe KBZ IDRIJA IZBRANO se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe za določeno pridelavo, proizvodnjo oz. izvajanje storitev, ki ponujajo pridelke, izdelke  in storitve oz. turistične prireditve/dogodke, kateri izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

 • so pridelani oz. proizvedeni opremljeni in ponujeni po zakonsko določenih predpisih in standardih,

 • so pridelani oz. proizvedeni in opremljeni na naravi in ljudem čimbolj prijazen način,

 • zagotavljajo ustrezno kakovost, 

 • izvor surovin oz. postopkov izdelave izdelkov oz. izvedbe storitev mora biti vsaj 50 % iz območja Geoparka Idrija oz. 100 % iz območja Slovenije, razen, če živil za določene izdelke ni mogoče zagotoviti v Sloveniji,

 • jedi naj sledijo tradicionalnim recepturam, vendar sofisticiranim tehnikam in energijsko primernim vrednostim, 

 • rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja morajo temeljiti predvsem na naravnih gradivih in gradivih, ki so značilna za območje Geoparka Idrija,

 • turistične prireditve in programi, paketi, doživetja morajo biti izvorno povezani z območjem Geoparka Idrija ali s šegami in navadami, ki so tukaj prisotne.

 

 

Znak KBZ IDRIJA IZBRANO se uporablja za označevanje kakovosti na območju GEOPARKA IDRIJA za naslednje kategorije:

 • rokodelske izdelke ter izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja

 • pridelke in prehranske izdelke

 • jedi in pijače postrežene na gostinski način

 • prireditve

 • turistične programe in doživetja

Vse podrobnosti razpisa najdete na >>


 

Za dodatne informacije in vprašanja se obrnite na Urško Bajec Rupnik:
T: 05 37 34 071
E: urska.b-rupnik@geopark-idrija.si