Nova celostna grafična podoba destinacije Idrija

20. nov. 2020 / 10:04
Destinacija Idrija je v okviru projekta Krovna destinacijska znamka dobila novo celostno grafično podobo.

V projektu so poleg Zavoda za turizem Idrija, ki je bil nosilec in glavni koordinator projekta, sodelovali še Občina Idrija, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Mestni muzej Idrija, Gimnazija Jurija Vega - Čipkarska šola Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke in Gostilna pri Škafarju.

Poleg celostne grafične podobe smo v okviru projekta, skupaj s partnerji, oblikovali še:

  • tri turistične programe, ki smo jih pilotno testirali in na eno od testnih tur povabili tudi občinske svetnike;
  • linijo spominkov;
  • kulinarični produkt "Idrijsko kosilo", ki vključuje tudi vegetarijansko različico.

V projekt je bila, poleg partnerjev, vključena še širša javnost preko anket in vprašalnikov.

Namen celostne grafične podobe je ponuditi okvir za usklajeno komuniciranje ter ustvarjanje destinacije Idrija kot zapomnljive in razpoznavne destinacijske znamke. 

S celostno grafično podobo dajemo smernice na vsebinskem in grafičnem nivoju, serija praktičnih podlog in primerov, pa te principe aplicira na vrsto materialov. 

Podrobne dokumente celostne grafične podobe najdete na >>