Usposabljanje za izvajanje neposrednega nadzora v naravi

07. jul. 2021 / 15:33
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo razpis za strokovno usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov 2021

Program obsega področja:

  • temeljna načela ohranjanja narave;
  • zgodovina varstva narave;
  • varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
  • organiziranost na področju varstva narave v Republiki Sloveniji;
  • splošno poznavanje zavarovanih območij v Republiki Sloveniji in posameznega zavarovanega območja;
  • neposredni nadzor v naravi;
  • sodelovanje s prekrškovnimi organi in osnove inšpekcijskega postopka;
  • naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki.

Prijava zajema tako usposabljanje, ki ga bo izvedlo Ministrstvo za okolje in prostor, kot tudi usposabljanje Naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki, ki ga bo izvedla organizacijska enota Generalne policijske uprave, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

Stroške usposabljanja krije Ministrstvo za okolje in prostor.

Podrobne informacije >>

Ker imamo upravljavci krajinski parkov prednost pri prijavi, prosimo zainteresirane kandidate, da nam pišejo na i