Anketa za prebivalce

09. jul. 2021 / 15:36
Ankete na področju turizma v občini Idrija!
Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite kratko anketo. Vsi odgovorni so zaupni.

ANKETA

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujemo.