Predstavniki evropske zveze dnevnikov v jezikih manjšin Midas na obisku v Idriji in na Vojskem

05. okt. 2021 / 14:04
V Trstu je potekala letna skupščina evropske zveze manjšinskih dnevnikov Midas, ki jo je letos prvič gostil Primorski dnevnik.

Zasedanje bi moralo v Trstu potekati že lani, ob 75. obletnici Primorskega dnevnika. Zaradi kovidnih razmer so ga prenesli na letošnje leto. 

Zveza je nastala pred 22 leti, glavni pobudnik je bil  Primorski dnevnik z organizacijo prvega srečanja urednikov manjšinskih dnevnikov v Trstu. Zvezo sestavljajo dnevniki iz Češke, Danske, Finske, Hrvaške, Italije, Latvije, Nemčije, Romunije, Slovaške, Španije, Srbije (Vojvodine) in Švice. Njenih članov je okoli 30. V nekaterih državah (Finska, Italija, Nemčija, Romunija, Španija) je več manjšin, ki premorejo dnevnik.

Udeleženci skupščine so minuli soboto obiskali našo destinacijo. Na Vojskem sta jih sprejeli predsednica KS Vojsko ga. Milojka Ječnik ter predsednica KUD Planika Vojsko ter jim predstavili zgodovino Vojskarske planote. Pod vodstvom Albina Skoka in Urške Lahajnar so si ogledali Partizansko tiskarno Slovenija, kjer so med vojno tiskali Partizanski dnevnik, edini tovrstni dnevnik v Evropi. Zadnja številka Partizanskega dnevnika je izšla po osvoboditvi v Trstu in Primorski dnevnik je bil njegov naslednik. 

Po kosilu v Hotelu Jožef so se novinarji podali še v Antonijev rov.