Javni razpis za oddajo objektov in zemljišč na območju kopališča »Na Lajštu« v Idrijski Beli

26. apr. 2022 / 13:11
Občina Idrija je danes objavila javni razpis za oddajo objektov in zemljišč na območju kopališča »Na Lajštu« v Idrijski Beli na katerega se lahko prijavijo gostinski ponudniki, ki ustrezajo zahtevanim pogojem.

Predmet oddaje v najem so objekti in zemljišča v k.o. Čekovnik z naslednjimi parcelnimi številkami:

  • zemljišče s parc. št. 104/1 (peščene površine in igrišče),
  • zemljišče s parc. št. 104/6 (nestanovanjski poslovni objekt),
  • objekt na parc. št. 104/2 (sanitarni objekt),
  • objekta na parc. št. 104/3 in 104/4 (pomožni objekt za piknik) in
  • sanitarni objekt na parc. št. 225, št. 104/5 (igrišče).

Poslovni prostor za gostinsko dejavnost in pripadajoča zemljišča iz prve točke tega razpisa se daje v najem za obdobje 3 let.


Celotno razpisno dokumentacijo s prijavnim obrazcem najdete na >>