Odsevi srebrnega časa

21. sep. 2021 / 10:46
Idrija, okolje v katerem živimo.

Idrija vsako jesen zaživi v Odsevih srebrnega časa, ki jih organizira Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija.

 

Letošnja tema, Idrija – okolje, v katerem živimo, se še posebej dotika domačinov. Pomemben del aktivnosti centra predstavlja vzdrževanje nezalitega dela jame ter izvajanje monitoringa vplivnega območja idrijskega rudnika po njegovem zaprtju.

Dogodki, ki se bodo odvijali 24. in 25. septembra na območju jaška Frančiške, so tudi del Festivala industrijske kulture.

Več >>