Projekt: Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Idrija in Škofja Loka

04. nov. 2019 / 14:03
V okviru operacije sta skupaj kot vodilna destinacija sodelovali Idrija in Škofja Loka.

Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Idrija in Škofja Loka
Trajanje operacije: 1.1.2019-15.10.2019
Višina sofinanciranja: 115.445,82 EUR
Program sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

V okviru operacije sta skupaj kot vodilna destinacija sodelovali Idrija in Škofja Loka. Destinaciji  sta v okviru predvidenih aktivnosti operacije nadgradili in posodobili obstoječe digitalne predstavitve z namenom učinkovitejše digitalne prepoznavnosti na tujih trgih, nadaljnje krepitve zadovoljstva turistov in dviga konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni vodilne destinacije Idrija in Škofja Loka kot tudi na nacionalni ravni. Učinki operacije so pozitivno vplivali na povečano število prihodov in prenočitev turistov in pripomogli k trajnostnem razvoju turizma v vodilni destinaciji Idrija in Škofja Loka.

Destinacija Idrija se je v okviru operacije osredotočila na nadgradnjo in posodobitev obstoječe digitalne predstavitve s sledečimi aktivnostmi:
- priprava novega sodobnega spletnega portala www.visit-idrija.si (v slovenskem in 3 tujih jezikih-nemški, angleški, italijanski), ki uporabnike informira o ponudbi na Idrijskem. V okviru spletne strani so predstavljeni novi turistični paketi in nastanitve,
- priprava novih fotografij za potrebe digitalne promocije destinacije,
- priprava video vsebin/spotov za namen digitalne promocije destinacije,
- priprava prevodov in lektoriranje vsebine za nov spletni portal in vsebine za digitalno kampanjo,
- izvedba tržne analize na belgijskem, nizozemskem in italijanskem trgu,
- priprava in izvedba digitalne kampanje za turistično destinacijo Idrija in zakup spletnega medijskega prostora v digitalnih kanalih na tujih trgih (Italija, Nemčija, Avstrija, Belgija, Nizozemska).

Destinacija Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino se je osredotočila na nujno potrebno nadgradnjo digitalne promocije Škofjeloškega območja, in sicer:
- nadgradnja spletne strani www.visitskofjaloka.si z jezikovnimi različicami (španščina in francoščina), saj v Turistično informacijskem centru zaznavajo velik obisk in porast obiska iz špansko in francosko govorečih držav,
- izdelava promocijskega filma za celotno Škofjeloško območje (dolžina 2 minuti in 30 sekund) ter izdelava krajših oz. tematskih filmov (10 sekund),
- odkup promocijskih fotografij za celotno Škofjeloško območje po vnaprej dogovorjenem namenskem fotografiranju (predvidoma štirje snemalni dnevi),
- marketinška kampanja ter izobraževanje ponudnikov na področju digitalne promocije s pomočjo Instagrama, s poudarkom povečanja prepoznavnosti Škofjeloškega območja na novih trgih (Velika Britanija, Belgija, Francija, Španija),
- targetirano oglaševanje na spletnih straneh preko storitve Google AdWords z namenom pritegnitve oz. krepitve prepoznavnosti destinacije na novih trgih,
- zasnova in produkcija vsebin ter izvedba interaktivno vodene zgodbe z elementi igrifikacije in obogatene resničnosti na eni izmed tematskih poti na destinaciji. 

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

EUsklad-logotip

 

ifeelslovenia-logo-400

 

MGRT-logotip